Statistisk sentralbyrå

Landsskogtakseringen

2   Totalareal, etter markslag og takserte regioner. km2
Region Takseringsår I alt Under barskoggrensen Over barskoggrensen1
I alt Produktiv skogmark Trebevokst impediment Lauv- og furumyr Starr- og mosemyr Annet areal1
Takserte regioner i alt 2000-2004  275 122  150 969 74 148 17 099 6 032 7 652 46 037  124 153
Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark 2000-2004 36 942 30 075 18 955 1 310 1 518  817 7 474 6 867
Oppland, Buskerud og Vestfold 2000-2004 42 334 24 004 14 413 2 078  737  891 5 885 18 330
Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder 2000-2004 31 808 21 112 11 181 3 349  456  778 5 347 10 696
Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal 2000-2004 58 499 25 456 9 358 2 674  590 1 041 11 793 33 043
Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag 2000-2004 41 228 24 292 10 150 3 222 2 004 2 344 6 572 16 936
Nordland og Troms Romsa 2000-2004 64 311 26 030 10 091 4 465  726 1 782 8 966 38 281
Finnmark Finnmárku 2000-2004 .. .. .. .. .. .. .. ..
1  Medregnet ferskvann.
Kilde: Norsk institutt for skog og landskap. Landsskogtakseringen, 2000-2004.

Standardtegn i tabeller