Statistisk sentralbyrå

Ofre for lovbrudd, anmeldt

4 Personoffer, etter lovbruddskategori, hovedlovbruddsgruppe, kjønn og alder. 2010. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Kjønn og alder I alt Lovbruddskategori Hovedlovbruddsgruppe
Forbrytelse Forseelse Økonomisk kriminalitet Annen vinningskriminalitet Voldskriminalitet Seksualkriminalitet Skadeverk Trafikkriminalitet Annen kriminalitet1
  Absolutte tall
I alt  169 274  154 010 15 264 1 131  118 527 20 865 3 359 9 096 5 460 10 836
                     
Kjønn                    
Menn 98 286 89 701 8 585  675 69 828 12 253  438 6 090 3 278 5 724
Kvinner 70 988 64 309 6 679  456 48 699 8 612 2 921 3 006 2 182 5 112
                     
Alder                    
0-9 år 1 891 1 632  259 2 55  835  687 8  121  183
10-19 " 17 460 15 814 1 646 84 9 691 4 011 1 590  348  534 1 202
20-29 " 41 165 38 220 2 945  208 29 465 6 219  518 1 568  960 2 227
30-39 " 34 159 31 066 3 093  212 24 379 3 997  268 1 862 1 092 2 349
40-49 " 33 025 29 887 3 138  262 23 896 3 266  133 2 061 1 148 2 259
50-59 " 21 962 19 740 2 222  188 16 215 1 614 59 1 611  816 1 459
60-69 " 12 379 11 099 1 280 98 9 228  627 16 1 106  504  800
70-79 " 4 724 4 272  452 35 3 683  192 10  374  174  256
80-   " 2 380 2 153  227 41 1 905 57 10  158  109  100
Uoppgitt alder  129  127 2 1 10 47 68 - 2 1
                     
  Per 1 000 innbyggere
I alt 34,8 31,7 3,1 0,2 24,4 4,3 0,7 1,9 1,1 2,2
                     
Kjønn                    
Menn 40,5 37,0 3,5 0,3 28,8 5,0 0,2 2,5 1,4 2,4
Kvinner 29,2 26,4 2,7 0,2 20,0 3,5 1,2 1,2 0,9 2,1
                     
Alder                    
0-9 år 3,1 2,7 0,4 0,0 0,1 1,4 1,1 0,0 0,2 0,3
10-19 " 27,4 24,8 2,6 0,1 15,2 6,3 2,5 0,5 0,8 1,9
20-29 " 67,2 62,4 4,8 0,3 48,1 10,2 0,8 2,6 1,6 3,6
30-39 " 50,4 45,9 4,6 0,3 36,0 5,9 0,4 2,7 1,6 3,5
40-49 " 47,1 42,7 4,5 0,4 34,1 4,7 0,2 2,9 1,6 3,2
50-59 " 35,8 32,2 3,6 0,3 26,4 2,6 0,1 2,6 1,3 2,4
60-69 " 24,6 22,1 2,5 0,2 18,3 1,2 0,0 2,2 1,0 1,6
70-79 " 16,3 14,7 1,6 0,1 12,7 0,7 0,0 1,3 0,6 0,9
80-   " 10,8 9,8 1,0 0,2 8,7 0,3 0,0 0,7 0,5 0,5
Uoppgitt alder .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1  Omfatter 94 ofre for narkotikakriminalitet, 143 ofre for miljøkriminalitet og 511 ofre for arbeidsmiljøkriminalitet.

Standardtegn i tabeller