Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk, ansatte i varehandel

1 Ansatte i varehandel1.Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. september 2011 og 2012. Kroner2 og endring i prosent
Kjønn og arbeidstid Ansatte med i undersøkelsen Månedslønn Endring i prosent
2011 2012 2011 2012 2011-2012
      Kroner Prosent
Varehandel i alt  180 885  183 508 34 000 35 100 3,2
Heltidsansatte  100 027  102 302 36 200 37 400 3,3
Deltidsansatte 80 858 81 206 26 100 26 900 3,1
           
Menn 85 291 87 396 36 800 38 000 3,3
Heltidsansatte 62 303 63 363 38 200 39 500 3,4
Deltidsansatte 22 988 24 033 25 600 26 300 2,7
           
Kvinner 95 594 96 112 30 300 31 200 3,0
Heltidsansatte 37 724 38 939 32 600 33 400 2,5
Deltidsansatte 57 870 57 173 26 300 27 200 3,4
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  Alle lønnstall er rundet av til nærmeste hundre kroner.

Standardtegn i tabeller