Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk, ansatte i varehandel

2 Heltidsansatte i varehandel1. Gjennomsnittlig månedslønn, etter næring per 1. september 2010 og 2011. Kroner2 og endring i prosent
Ansatte med i undersøkelsen Månedslønn Endring i prosent
2010 2011 2010 2011 2010-2011
      Kroner  
Varehandel i alt  101 390  100 027 35 100 36 200 3,1
Menn i alt 63 802 62 303 36 900 38 200 3,5
Kvinner i alt 37 591 37 724 31 300 32 600 4,2
Motorkjøretøytjenester i alt 15 627 16 893 33 600 34 400 2,4
Menn i alt 14 105 15 217 33 800 34 600 2,4
Kvinner i alt 1 522 1 676 31 200 32 000 2,6
Engroshandel i alt 41 771 38 383 39 400 41 300 4,8
Menn i alt 30 907 28 350 40 500 42 400 4,7
Kvinner i alt 10 864 10 033 36 000 38 300 6,4
Detaljhandel i alt 43 995 44 751 30 500 31 300 2,6
Menn i alt 18 790 18 736 32 700 33 700 3,1
Kvinner i alt 25 205 26 015 28 700 29 400 2,4
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  Alle lønnstall er rundet av til nærmeste hundre kroner.

Standardtegn i tabeller