Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk. Ansatte i staten

1   Ansatte i staten1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste per heltidsekvivalent per 1. oktober 2003 og 2004. Kroner og endring i prosent. Foreløpige tall
Kjønn og arbeidstid Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste i alt Endring i prosent
2003 2004 2003 2004 2003-2004
Staten i alt  109 307  115 610 27 417 28 682 4,6
Heltidsansatte 88 607 92 935 27 756 29 002 4,5
Deltidsansatte 20 700 22 675 24 848 26 352 6,1
           
Menn 56 380 58 794 29 088 30 310 4,2
Heltidsansatte 50 347 52 043 29 153 30 348 4,1
Deltidsansatte 6 033 6 751 27 811 29 627 6,5
           
Kvinner 52 927 56 816 25 550 26 917 5,4
Heltidsansatte 38 260 40 892 25 917 27 288 5,3
Deltidsansatte 14 667 15 924 24 013 25 377 5,7
1  Forsvaret er ikke med i tallene.

Standardtegn i tabeller