Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk, ansatte i sosiale og personlige tjenester

3 Heltidsansatte i personlige tjenester1. Gjennomsnittlig månedslønn, etter yrkesgruppe. 2010-2011. Kroner3 og endring i prosent
Yrker2 Ansatte med i undersøkelsen Månedslønn i alt Endring i prosent Avtalt lønn Endring i prosent
2010 2011 2010 2011 2010-2011 2010 2011 2010-2011
      Kroner Kroner
Personlige tjenester i alt 11 669 11 940 34 500 35 000 1,4 33 700 34 300 1,8
Av dette                
Lederyrker 1 979 1 776 49 700 52 100 4,8 48 900 51 300 4,9
Akademiske yrker 2 279 2 196 45 000 46 000 2,2 44 700 45 700 2,2
Høgskoleyrker 2 514 2 273 34 100 35 600 4,4 33 700 35 200 4,5
Kontoryrker 1 323 1 241 32 300 33 300 3,1 32 100 33 000 2,8
Salgs- og serviceyrker 1 962 2 390 25 500 25 100 -1,6 24 100 23 900 -0,8
Operatører og sjåfører  833  779 26 000 27 100 4,2 25 200 26 300 4,4
1  Standard for næringsgruppering.
2  Standard for yrkesklassifisering.
3  Alle lønnstall er avrundet til nærmeste hundre kroner.

Standardtegn i tabeller