Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk, ansatte i sosiale og personlige tjenester

2 Heltidsansatte i personlige tjenester1. Gjennomsnittlig månedslønn, etter noen utvalgte næringer. 2010-2011. Kroner2 og endring i prosent
Næring Ansatte med i undersøkelsen Månedslønn Endring i prosent Avtalt lønn Endring i prosent
2010 2011 2010 2011 2010-2011 2010 2011 2010-2011
      Kroner
Personlige tjenester i alt 11 669 11 940 34 500 35 000 1,4 33 700 34 300 1,8
Av dette                
                 
Medlemsorganisasjoner 6 906 6 872 41 800 43 000 2,9 41 600 42 700 2,6
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner 2 002 1 834 50 600 51 200 1,2 50 300 50 900 1,2
Arbeidstakerorganisasjoner 1 869 1 844 44 200 45 500 2,9 44 100 45 300 2,7
Andre interesseorganisasjoner 3 035 3 194 35 500 37 200 4,8 35 100 36 800 4,8
                 
Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 1 038 1 023 32 600 34 000 4,3 31 800 33 000 3,8
                 
Annen personlig tjenesteyting 3 725 4 045 26 700 26 600 -0,4 25 300 25 500 0,8
Av dette                
Vaskeri og renseri 1 362 1 467 28 200 29 400 4,3 27 300 28 400 4,0
Frisering og annen skjønnhetspleie 1 844 2 170 25 400 25 000 -1,6 23 900 23 900 0,0
Begravelsesbyråer  308  309 36 600 38 000 3,8 34 800 36 400 4,6
1  Standard for næringsgruppering.
2  Alle lønnstall er avrundet til nærmeste hundre kroner.

Standardtegn i tabeller