Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk, ansatte i sosiale og personlige tjenester

1 Heltidsansatte i personlige tjenester1. Gjennomsnittlig månedslønn, etter kjønn og arbeidstid. 2010-2011. Kroner2 og endring i prosent
Kjønn og arbeidstid Ansatte med i undersøkelsen Månedslønn Endring i prosent
2010 2011 2010 2011 2010-2011
      Kroner
Personlige tjenester i alt 15 570 15 852 33 400 34 000 1,8
Heltidsansatte 11 669 11 940 34 500 35 000 1,4
Deltidsansatte 3 901 3 912 28 200 28 900 2,5
           
Menn 6 128 6 060 39 600 40 600 2,5
Heltidsansatte 5 222 5 191 40 300 41 200 2,2
Deltidsansatte  906  869 32 400 34 400 6,2
           
Kvinner 9 442 9 792 30 200 30 600 1,3
Heltidsansatte 6 447 6 749 31 000 31 400 1,3
Deltidsansatte 2 995 3 043 27 400 27 900 1,8
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  Alle lønnstall er avrundet av til nærmeste hundre kroner.

Standardtegn i tabeller