Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk. Ansatte i sosiale og personlige tjenester

3   Heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste2, etter næringshovedgruppe og yrkesgruppe3 per 1. oktober 2004. Kroner
Næringshovedgruppe og yrkesgruppe Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjørelse
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon ol.
    Kroner
Sosiale og personlige tjenester i alt 22 827     29 964     29 193  473  298  720
Avløps- og renovasjonsvirksomhet i alt 2 144 24 905 24 214  448  243 1 962
Av dette            
Lederyrker  207 37 580 36 571  161  848 1 008
Kontoryrker  171 24 980 24 182  447  351 1 707
Operatører, sjåfører o.l.  850 23 262 22 663  416  183 2 960
Renholdere, hjelpearbeidere o.l.  744 21 977 21 259  620 98 1 412
Interesseorganisasjoner i alt 6 126 31 681 31 500 90 90  220
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner og yrkessammenslutninger 1 803 37 861 37 553 63  245  173
Av dette            
Lederyrker  388 51 747 51 372 72  303  122
Akademiske yrker  740 39 471 39 149 49  274 77
Høgskoleyrker  250 32 126 31 793 62  271  219
Kontoryrker  372 25 927 25 765 79 83  317
Arbeidstakerorganisasjoner 1 616 32 924 32 719  192 14  347
Av dette            
Lederyrker  342 41 019 40 705  311 3 93
Akademiske yrker  487 35 419 35 048  364 7  403
Høgskoleyrker  291 30 768 30 682 82 4  415
Kontoryrker  459 25 962 25 913 16 34  458
Andre interesseorganisasjoner 2 707 27 029 26 944 57 28  187
Av dette            
Lederyrker  593 34 374 34 290 45 39 62
Akademiske yrker  450 28 912 28 852 44 15  367
Høgskoleyrker  963 24 629 24 559 48 22  122
Kontoryrker  469 22 926 22 875 22 30  282
Salgs- og serviceyrker  170 21 909 21 677  179 53  199
Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport i alt 10 727 30 601 29 374  829  397  942
Radio og fjernsyn, film, video og nyhetsbyråer 5 269 32 248 30 672 1 141  436 1 241
Av dette            
Lederyrker  385 51 137 48 872  407 1 858  185
Akademiske yrker  658 32 886 32 373  376  137  851
Høgskoleyrker 3 622 30 710 29 074 1 389  247 1 553
Kontoryrker  226 25 556 24 392  982  181  472
Salgs- og serviceyrker  137 28 327 25 029  527 2 770  340
Annen underholdnings- og fritidsvirksomhet 5 458 27 870 27 224  314  333  448
Av dette            
Lederyrker  692 36 615 35 955  196  464  167
Akademiske yrker 1 302 28 177 27 774  378 25  287
Høgskoleyrker 1 623 29 573 28 334  398  841  708
Kontoryrker  712 23 020 22 729  221 70  334
Salgs- og serviceyrker  365 22 694 22 249  357 88  652
Håndverkere  376 23 173 22 938  195 40  427
Annen personlig tjenesteyting, i alt 3 830 23 352 22 364  203  785  382
Av dette            
Vaskeri- og renserivirksomhet 1 234 21 932 21 254  255  423  743
Av dette            
Lederyrker  118 31 956 31 135  263  558  700
Operatører og sjåfører  896 19 938 19 586  188  165  821
Frisering og annen skjønnhetspleie 1 525 21 423 20 436 87  900 29
Av dette            
Salgs- og serviceyrker 1 416 20 906 19 936 87  884 28
Begravelsesbyråvirksomhet  256 28 425 27 390  677  358  971
Av dette            
Salgs- og serviceyrker  211 27 578 26 499  768  311 1 044
1  Standard for næringsgruppering.
2  Avtalt lønn på tellingstidspunktet, et gjennomsnitt av uregelmessige tillegg for siste ni måneder og et gjennomsnitt av bonuser for siste tolv måneder.
3  Standard for yrkesklassifisering.

Standardtegn i tabeller