Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk. Ansatte i sosiale og personlige tjenester

9   Heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste2, etter kjønn og utdanningsnivå3 per 1. oktober 2003. Kroner
Kjønn og utdanningsnivå Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjørelse
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon o.l.
    Kroner
Sosiale og personlige tjenester i alt 21 171       28 905 28 182 445 278 730
Utdanning på grunnskolenivå 1 642 25 236 24 653 413 170 898
Utdanning på videregående-skole-nivå 10 180 26 431 25 701 418 313 764
Universitets- eller høgskoleutdanning, til og med 4 år 6 656 30 734 29 920 545 269 828
Universitets- eller høgskoleutdanning, lengre enn 4 år 1 884 36 501 36 126 281 94 233
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 809 26 552 25 461 363 728 484
             
Menn i alt 11 479 30 556 29 677 528 350 966
Utdanning på grunnskolenivå 920 26 421 25 706 504 211 1 164
Utdanning på videregående-skole-nivå 5 232 27 837 26 969 519 350 1 062
Universitets- eller høgskoleutdanning, til og med 4 år 3 624 32 474 31 429 651 393 1 088
Universitets- eller høgskoleutdanning, lengre enn 4 år 1 213 38 198 37 818 259 121 252
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 490 28 446 26 936 471 1039 681
             
Kvinner i alt 9692 26 662 26 151 332 179 409
Utdanning på grunnskolenivå 722 23 254 22 892 261 101 454
Utdanning på videregående-skole-nivå 4 948 24 639 24 085 289 265 385
Universitets- eller høgskoleutdanning, til og med 4 år 3 032 28 558 28 033 412 113 504
Universitets- eller høgskoleutdanning, lengre enn 4 år 671 33 200 32 836 322 42 197
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 319 23 303 22 931 177 194 145
1  NOS Standard for næringsgruppering
2  Avtalt lønn på tellingstidspunktet, et gjennomsnitt av uregelmessige tillegg for siste ni måneder og et gjennomsnitt av bonuser for siste tolv måneder.
3  NOS Standard for utdanningsgruppering

Standardtegn i tabeller