Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk. Ansatte i sosiale og personlige tjenester

8   Heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste2, etter kjønn og aldersgruppe per 1. oktober 2003. Kroner
Kjønn og aldersgruppe Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjørelse
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon o.l.
    Kroner
Menn og kvinner i alt 21 171      28 905 28 182 445 278 730
    - 24 år 1 395 20 388 19 717  224  447  477
25 - 29 år 2 412 24 845 23 774  509  561  909
30 - 34 år 3 307 27 226 26 256  559  411  991
35 - 39 år 3 025 29 502 28 618  490  394  882
40 - 44 år 2 630 30 174 29 506  435  234  710
45 - 49 år 2 498 30 763 30 162  468  134  631
50 - 54 år 2 374 31 746 31 252  364  130  566
55 - 59 år 2 227 30 782 30 348  388 47  570
60 år og over 1 303 30 612 30 176  342 94  437
             
Menn i alt 11 479 30 556 29 677 528 350 966
    - 24 år 515 21 714 20 895 283 536 810
25 - 29 år 1 172 26 259 24 822 615 822 1 273
30 - 34 år 1 850 27 906 26 702 705 499 1 341
35 - 39 år 1 773 30 366 29 264 614 488 1 185
40 - 44 år 1 400 31 552 30 786 465 301  922
45 - 49 år 1 391 32 174 31 508 507 159 802
50 - 54 år 1 369 33 742 33 168 419 155 711
55 - 59 år 1 272 33 459 32 920 485 54 685
60 år og over  737 33 420 32 918 350 152 520
             
Kvinner i alt 9692 26 662 26 151 332 179 409
    - 24 år 880 19 247 18 702 173 372 190
25 - 29 år 1 240 23 290 22 622 394 274 509
30 - 34 år 1 457 26 256 25 620 350 286 491
35 - 39 år 1 252 28 167 27 621 300 247 414
40 - 44 år 1 230 28 345 27 804 394 146 428
45 - 49 år 1 107 28 816 28 303 414 99 396
50 - 54 år 1 005 28 789 28 414 283 92 352
55 - 59 år  955 26 866 26 584 245 37 403
60 år og over 566 26 624 26 281 330 13 319
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  Avtalt lønn på tellingstidspunktet, et gjennomsnitt av uregelmessige tillegg for siste ni måneder og et gjennomsnitt av bonuser for siste tolv måneder.

Standardtegn i tabeller