Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk. Ansatte i sosiale og personlige tjenester

7   Heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester1. Beregnet årslønn, etter næring. 1998-2003. Kroner og endring i prosent
Næring Årslønn Endring i prosent
1998 1999 2000 2001 2002 20032 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003
  Kroner Prosent
Sosiale og personlige tjenester i alt  269 400    284 500    298 800    312 100    332 100    344 500 5,6 5,0 4,4 6,4 3,7
Kloakk- og renovasjonsvirksomhet  227 200  236 100  245 900  257 300  269 800  287 300 3,9 4,1 4,7 4,8 6,5
Interesseorganisasjoner  283 100  298 100  312 600  327 100  349 200  365 700 5,3 4,8 4,6 6,8 4,7
Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport  277 200  293 600  309 300  322 700  342 400  350 500 5,9 5,3 4,3 6,1 2,4
Annen personlig tjenesteyting  208 400  221 600  232 500  242 100  256 700  265 000 6,3 4,9 4,2 6,0 3,2
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller