Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk. Ansatte i sosiale og personlige tjenester

6   Heltidsansatte i annen personlig tjenesteyting1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste2, etter næringsgruppe og yrkesgruppe3 per 1. oktober 2003. Kroner
Næringsgruppe og yrkesgruppe Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjørelse
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon o.l.
    Kroner
Annen personlig tjenesteyting i alt 3 737    22 217 21 289  179  749  347
Av dette            
Vaskeri- og renserivirksomhet 1 496 21 359 20 844  190  325  720
Av dette            
Operatører og sjåfører 1 078 19 523 19 189  228  105  758
Frisering og annen skjønnhetspleie 1 410 20 955 19 858  145  952 22
Av dette            
Frisører, kosmetologer o.l. 1 282 20 529 19 419  960  150 23
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  Avtalt lønn på tellingstidspunktet, et gjennomsnitt av uregelmessige tillegg for siste ni måneder og et gjennomsnitt av bonuser for siste tolv måneder.
3  NOS Standard for yrkesklassifisering.

Standardtegn i tabeller