Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk. Ansatte i sosiale og personlige tjenester

5   Heltidsansatte i fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste2, etter næringshovedgruppe og yrkesgruppe3 per 1. oktober 2003. Kroner
Næringshovedgruppe og yrkesgruppe Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjørelse
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon ol.
    Kroner
Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport i alt 9 767       29 349 28 282  642  425  953
Radio og fjernsyn, film, video og nyhetsbyråer 5 251 30 463 29 289  802  372 1 266
Av dette            
Lederyrker  302 49 101 46 401  344 2 357 59
Akademiske yrker  624 31 216 30 875  208  133  616
Høgskoleyrker 3 904 29 083 27 947  967  169 1 570
Kontoryrker, salgs- og serviceyrker  243 25 435 23 789  381 1 264  442
Annen underholdning- og fritidsvirksomhet 4 516 27 394 26 515  361  518  404
Av dette            
Lederyrker  496 35 263 34 414  304  545  219
Akademiske yrker 1 229 27 626 27 171  438 16  192
Høgskoleyrker 1 299 29 456 27 627  447 1 382  533
Kontoryrker, salgs- og serviceyrker  872 22 420 22 007  281  131  434
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  Avtalt lønn på tellingstidspunktet, et gjennomsnitt av uregelmessige tillegg for siste ni måneder og et gjennomsnitt av bonuser for siste tolv måneder.
3  NOS Standard for yrkesklassifisering.

Standardtegn i tabeller