Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk. Ansatte i sosiale og personlige tjenester

4   Heltidsansatte i interesseorganisasjoner1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste2, etter næringshovedgruppe og yrkesgruppe3 per 1. oktober 2003. Kroner
Næringshovedgruppe og yrkesgruppe Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjørelse
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon o.l.
    Kroner
Interesseorganisasjoner i alt 6 033    30 730 30 455  228 47  227
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner og yrkessammenslutninger 1 580 36 382 36 214 79 90  235
Av dette            
Lederyrker  334 49 661 49 314  129  217 31
Akademiske yrker  633 38 513 38 401 76 36  173
Høgskoleyrker  237 31 065 30 945 39 81  381
Kontoryrker  291 25 354 25 208 76 70  369
Arbeidstakerorganisasjoner 1 858 32 184 31 465  711 8  305
Av dette            
Lederyrker  435 40 458 39 197 1 258 4  104
Akademiske yrker  486 34 778 34 153  617 7  251
Høgskoleyrker  290 30 238 29 853  355 30  238
Kontoryrker  607 25 550 24 997  552 1  523
Andre interesseorganisasjoner 2 595 26 403 26 286 77 39  181
Av dette            
Akademiske yrker  444 28 430 28 259  139 32  246
Høgskoleyrker  978 23 844 23 790 33 21  106
Kontoryrker  436 22 340 22 289 27 24  348
Salgs- og serviceyrker  155 21 441 21 107  203  131  336
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  Avtalt lønn på tellingstidspunktet, et gjennomsnitt av uregelmessige tillegg for siste ni måneder og et gjennomsnitt av bonuser for siste tolv måneder.
3  NOS Standard for yrkesklassifisering.

Standardtegn i tabeller