Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk. Ansatte i sosiale og personlige tjenester

2   Heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste2, etter kjønn og yrkesgruppe3 per 1. oktober 2003. Kroner
Kjønn og yrkesgruppe Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjørelse
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon o.l.
    Kroner
Menn og kvinner i alt  21 171     28 905 28 182  445  278  730
Av dette            
Lederyrker 2 643 40 052 39 110  353  589  127
Akademiske yrker 3 440 32 246 31 929  267 50  296
Høgskoleyrker 7 013 28 332 27 367  658  307 1 060
Kontoryrker 2 381 24 007 23 718  224 65  470
Salgs- og serviceyrker 2 339 22 155 21 116  252  788  330
Håndverkere  490 24 719 24 158  480 81  865
Operatører og sjåfører 1 901 22 022 21 464  461 97 2 227
Menn i alt 11 479 30 556 29 677  528  350  966
Av dette            
Lederyrker 1 763 41 392 40 398  283  711  141
Akademiske yrker 1 973 33 507 33 166  290 51  364
Høgskoleyrker 4 159 29 461 28 248  795  418 1 322
Kontoryrker  525 25 519 25 190  262 67  732
Salgs- og serviceyrker  767 23 931 22 785  292  855  524
Håndverkere  353 25 148 24 494  563 91  946
Operatører og sjåfører 1 258 22 613 22 012  505 96 2 627
Kvinner i alt 9 692 26 662 26 151  332  179  409
Av dette            
Lederyrker  880 36 948 36 125  515  308 96
Akademiske yrker 1 467 30 445 30 163  234 48  199
Høgskoleyrker 2 854 26 677 26 076  456  145  677
Kontoryrker 1 856 23 571 23 293  213 65  395
Salgs- og serviceyrker 1 572 20 851 19 890  223  738  188
Håndverkere  137 23 323 23 066  210 47  603
Operatører og sjåfører  643 19 341 18 976  261  104  412
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  Avtalt lønn på tellingstidspunktet, et gjennomsnitt av uregelmessige tillegg for siste ni måneder og et gjennomsnitt av bonuser for siste tolv måneder.
3  NOS Standard for yrkesklassifisering.

Standardtegn i tabeller