Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk. Ansatte i sosiale og personlige tjenester

1   Heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste2, etter næring per 1. oktober 2003. Kroner
Næring Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjørelse
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon o.l.
    Kroner
Sosiale og personlige tjenester i alt 21 171    28 905 28 182  445  278  730
Kloakk- og renovasjonsvirksomhet 1 634 24 266 23 621  543  102 2 001
Interesseorganisasjoner i alt 6 033 30 730 30 455  228 47  227
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner og yrkessammenslutninger 1 580 36 382 36 214 79 90  235
Arbeidstakerorganisasjoner 1 858 32 184 31 465  711 8  305
Andre interesseorganisasjoner 2 595 26 403 26 286 77 39  181
Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport 9 767 29 349 28 282  642  425  953
Radio og fjernsyn, film, video og nyhetsbyråer 5 251 30 463 29 289  802  372 1 266
Annen underholdnings- og fritidsvirksomhet 4 516 27 394 26 515  361  518  404
Annen personlig tjenesteyting 3 737 22 217 21 289  179  749  347
Vaskeri- og renserivirksomhet 1 496 21 359 20 844  190  325  720
Frisering og annen skjønnhetspleie 1 410 20 955 19 858  145  952 22
Personlig tjenesteyting ellers  831 26 476 25 136  231 1 109  343
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  Avtalt lønn på tellingstidspunktet, et gjennomsnitt av uregelmessige tillegg for siste ni måneder og et gjennomsnitt av bonuser for siste tolv måneder.

Standardtegn i tabeller