Statistisk sentralbyrå


Lønnsstatistikk. Ansatte i sosiale og personlige tjenester

11   Heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og utdanningsnivå2 per 1. oktober 20013. Kr
Kjønn og utdanningsnivå Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjørelse
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon o.l.
    Kroner
Sosiale og personlige tjenester i alt 17 701       26 264 25 625  408  230  787
Utdanning på grunnskolenivå 1 502 22 373 21 876  263  234  864
Utdanning på videregående skolenivå 8 656 23 954 23 365  325  264  832
Universitets- eller høgskoleutdanning, til og med 4 år 5 435 28 739 27 874  641  225  892
Universitets- eller høgskoleutdanning, lengre enn 4 år 1 553 32 825 32 554  212 58  246
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning  555 24 119 23 592  192  335  483
             
Menn i alt 9 810 27 820 27 052  528  241  998
Utdanning på grunnskolenivå  831 23 087 22 563  325  199 1 114
Utdanning på videregående skolenivå 4 532 25 236 24 560  451  224 1 109
Universitets- eller høgskoleutdanning, til og med 4 år 3 080 30 421 29 272  817  332 1 118
Universitets- eller høgskoleutdanning, lengre enn 4 år 1 042 34 828 34 521  225 82  263
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning  325 24 846 24 347  276  223  505
             
Kvinner i alt 7 891 24 232 23 763  252  217  511
Utdanning på grunnskolenivå  671 21 248 20 793  165  290  470
Utdanning på videregående skolenivå 4 124 22 444 21 956  177  310  507
Universitets- eller høgskoleutdanning, til og med 4 år 2 355 26 574 26 074  414 86  601
Universitets- eller høgskoleutdanning, lengre enn 4 år  511 28 937 28 739  187 12  214
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning  230 23 160 22 594 82  484  453
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  NOS Standard for utdanningsgruppering.
3  Tallene er korrigert i forhold til tidligere frigivning.

Standardtegn i tabeller