Statistisk sentralbyrå


Lønnsstatistikk. Ansatte i sosiale og personlige tjenester

10   Heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og utdanningsnivå2 per 1. oktober 2002. Kr
Kjønn og utdanningsnivå Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjørelse
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon o.l.
    Kroner
Sosiale og personlige tjenester i alt 19 260     28 102 27 377  485  241  754
Utdanning på grunnskolenivå 1 619 23 737 23 258  301  179  832
Utdanning på videregående skolenivå 9 266 25 516 24 872  391  253  789
Universitets- eller høgskoleutdanning, til og med 4 år 5 977 30 628 29 638  732  258  879
Universitets- eller høgskoleutdanning, lengre enn 4 år 1 757 35 502 35 109  250  143  231
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning  641 25 654 24 954  378  322  392
             
Menn i alt 10 940 29 799 28 922  588  289  948
Utdanning på grunnskolenivå  937 24 780 24 178  378  224 1 076
Utdanning på videregående skolenivå 5 061 26 855 26 080  505  270 1 031
Universitets- eller høgskoleutdanning, til og med 4 år 3 399 32 567 31 330  887  350 1 089
Universitets- eller høgskoleutdanning, lengre enn 4 år 1 158 37 515 37 094  238  183  239
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning  385 27 141 26 276  401  464  534
             
Kvinner i alt 8 320 25 756 25 241  342  173  487
Utdanning på grunnskolenivå  682 22 090 21 804  179  106  446
Utdanning på videregående skolenivå 4 205 23 784 23 309  243  232  475
Universitets- eller høgskoleutdanning, til og med 4 år 2 578 28 056 27 394  527  136  601
Universitets- eller høgskoleutdanning, lengre enn 4 år  599 31 564 31 227  273 64  215
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning  256 23 471 23 015  343  113  184
1  NOS Standard for næringsgruppering
2  NOS Standard for utdanningsgruppering

Standardtegn i tabeller