Statistisk sentralbyrå


Lønnsstatistikk. Ansatte i sosiale og personlige tjenester

9   Heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og aldersgruppe per 1. oktober 2002. Kr
Kjønn og aldersgruppe Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjørelse
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon o.l.
    Kroner
Menn og kvinner i alt 19 260     28 102 27 377  485  241  754
-24 år 1 273 19 702 19 110  315  277  490
25 - 29 år 2 161 24 081 23 190  563  328  866
30 - 34 år 3 061 27 214 26 293  600  321  905
35 - 39 år 2 757 29 202 28 265  555  382  841
40 - 44 år 2 396 29 338 28 686  427  226  753
45 - 49 år 2 255 29 937 29 377  422  137  739
50 - 54 år 2 283 30 332 29 768  410  153  694
55 - 59 år 1 971 30 142 29 567  507 68  669
60 år og over 1 103 29 557 29 018  361  178  456
             
Menn i alt 10 940 29 799 28 922  588  289  948
- 24 år  620 20 655 20 057  319  280  700
25 - 29 år 1 140 25 145 24 065  651  429 1 147
30 - 34 år 1 794 27 898 26 904  674  320 1 147
35 - 39 år 1 627 30 633 29 463  688  483 1 076
40 - 44 år 1 363 31 016 30 213  516  287  936
45 - 49 år 1 295 31 453 30 740  540  173  849
50 - 54 år 1 322 32 535 31 797  525  213  895
55 - 59 år 1 144 33 024 32 293  674 58  775
60 år og over  635 32 332 31 611  444  277  552
             
Kvinner i alt 8 320 25 756 25 241  342  173  487
- 24 år  653 18 663 18 078  312  274  261
25 - 29 år 1 021 22 808 22 143  458  207  529
30 - 34 år 1 267 26 200 25 386  491  323  547
35 - 39 år 1 130 27 153 26 550  366  237  504
40 - 44 år 1 033 27 095 26 645  307  144  509
45 - 49 år  960 27 801 27 459  256 86  586
50 - 54 år  961 27 072 26 766  241 65  397
55 - 59 år  827 25 972 25 624  265 82  516
60 år og over  468 25 456 25 185  239 32  315
1  NOS Standard for næringsgruppering.

Standardtegn i tabeller