Statistisk sentralbyrå


Lønnsstatistikk. Ansatte i sosiale og personlige tjenester

8   Deltidsansatte i sosiale og personlige tjenester1. Antall ansatte og gjennomsnittlig arbeidstid etter næring, kjønn og yrkesgruppe per 1. oktober 2002
Næring, kjønn og yrkesgruppe Antall ansatte Gjennomsnittlig arbeidstid Administrative yrker og yrker med krav til høyere utdanning Øvrige yrkesgrupper
Antall ansatte Gjennomsnittlig arbeidstid Antall ansatte Gjennomsnittlig arbeidstid
Sosiale og personlige tjenester i alt 7 304 17 2 878 17 4 426 17
Menn 2 095 16 1 073 17 1 022 14
Kvinner 5 209 17 1 805 17 3 404 18
Kloakk- og renovasjonsvirksomhet 92 20 13 23 79 19
Interesseorganisasjoner 1 710 19  760 20  950 18
Menn  521 16  307 19  214 13
Kvinner 1 189 20  453 21  736 19
Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport 2 479 17  998 19 1 481 16
Menn  923 16  430 19  493 14
Kvinner 1 556 17  568 19  988 17
Annen personlig tjenesteyting 3 023 14 1 107 8 1 916 16
Menn  614 11  329 8  285 13
Kvinner 2 409 14  778 7 1 631 17
1  NOS Standard for næringsgruppering.

Standardtegn i tabeller