Statistisk sentralbyrå


Lønnsstatistikk. Ansatte i sosiale og personlige tjenester

7   Heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester1. Beregnet årslønn, etter næring. 1998-2002. Kroner og endring i prosent
Næring Årslønn Endring i prosent
1998 1999 2000 2001 2002 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002
  Kroner Prosent
Sosiale og personlige tjenester i alt  269 400     284 500     298 800     312 100     332 100 5,6 5,0 4,4 6,4
Kloakk- og renovasjonsvirksomhet  227 200  236 100  245 900  257 300  269 800 3,9 4,1 4,7 4,8
Interesseorganisasjoner  283 100  298 100  312 600  327 100  349 200 5,3 4,8 4,6 6,8
Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport  277 200  293 600  309 300  322 700  342 400 5,9 5,3 4,3 6,1
Annen personlig tjenesteyting  208 400  221 600  232 500  242 100  256 700 6,3 4,9 4,2 6,0
1  NOS Standard for næringsgruppering.

Standardtegn i tabeller