Statistisk sentralbyrå


Lønnsstatistikk. Ansatte i sosiale og personlige tjenester

6   Heltidsansatte i annen personlig tjenesteyting1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter næringsgruppe og yrkesgruppe2 per 1. oktober 2002. Kr
Næringsgruppe og yrkesgruppe Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjøring
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon o.l.
    Kroner
Annen personlig tjenesteyting i alt 2 695     21 738 20 752  326  660  410
Av dette            
Vaskeri- og renserivirksomhet 1 233 20 733 20 166  212  355  872
Av dette            
Operatører og sjåfører  802 19 101 18 647  256  198  927
Frisering og annen skjønnhetspleie  851 20 706 19 412  421  873 28
Av dette            
Frisører, kosmetologer o.l.  790 20 296 19 064  339  893 26
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  NOS Standard for yrkesklassifisering.

Standardtegn i tabeller