Statistisk sentralbyrå


Lønnsstatistikk. Ansatte i sosiale og personlige tjenester

5   Heltidsansatte i fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter næringshovedgruppe og yrkesgruppe2 per 1. oktober 2002. Kr
Næringshovedgruppe og yrkesgruppe Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjøring
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon o.l.
    Kroner
Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport i alt 8 816     28 921 27 732  869  320 1 049
Radio og fjernsyn, film, video og nyhetsbyråer 4 643 30 355 28 853 1 180  322 1 369
Av dette            
Akademiske yrker og høgskoleyrker 3 996 30 053 28 528 1 346  179 1 582
Kontoryrker-, salgs- og serviceyrker  306 24 668 23 473  433  762  432
Annen underholdning- og fritidsvirksomhet 4 173 26 373 25 740  317  316  480
Av dette            
Akademiske yrker og høgskole yrker 2 304 27 354 26 490  401  463  526
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  NOS Standard for yrkesklassifisering.

Standardtegn i tabeller