Statistisk sentralbyrå


Lønnsstatistikk. Ansatte i sosiale og personlige tjenester

4   Heltidsansatte i interesseorganisasjoner1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter næringshovedgruppe og yrkesgruppe2 per 1. oktober 2002. Kr
Næringshovedgruppe og yrkesgruppe Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjøring
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon o.l.
    Kroner
Interesseorganisasjoner i alt 5 838     29 622 29 442  100 80  247
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner og yrkessammenslutninger 1 535 34 945 34 825 53 67  250
Av dette            
Akademiske yrker  525 36 056 35 950 41 66  305
Høgskoleyrker  254 30 250 30 161 43 45  242
Kontoryrker  304 23 842 23 825 13 4  396
Arbeidstakerorganisasjoner 1 591 30 406 30 074  269 64  391
Av dette            
Akademiske yrker  420 33 104 32 512  466  125  151
Høgskoleyrker  228 28 002 27 666  217  120  548
Kontoryrker  502 23 512 23 394 99 20  695
Andre interesseorganisasjoner 2 712 25 849 25 707 47 95  174
Av dette            
Akademiske yrker  519 26 983 26 860 36 87  138
Høgskoleyrker  933 22 994 22 934 41 20  210
Kontoryrker  459 21 564 21 497 22 46  240
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  NOS Standard for yrkesklassifisering.

Standardtegn i tabeller