Statistisk sentralbyrå


Lønnsstatistikk. Ansatte i sosiale og personlige tjenester

2   Heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og yrkesgruppe2 per 1. oktober 2002. Kr
Kjønn og yrkesgruppe Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjøring
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon o.l.
    Kroner
Menn og kvinner i alt 19 260     28 102 27 377  485  241  754
Av dette            
Akademiske yrker 3 191 30 728 30 365  245  117  324
Høgskoleyrker 6 300 28 330 27 134  970  226 1 204
Kontoryrker 2 331 22 544 22 370 94 79  465
Salgs- og serviceyrker 1 656 21 686 20 681  354  651  315
Håndverkere  334 23 150 22 479  629 42  881
Operatører og sjåfører 1 416 21 230 20 546  415  269 1 893
Menn i alt 10 940 29 799 28 922  588  289  948
Av dette            
Akademiske yrker 1 893 31 777 31 301  307  169  421
Høgskole yrker 3 796 29 530 28 086 1 164  279 1 429
Kontoryrker  511 22 943 22 742  113 88  657
Salgs- og serviceyrker  662 23 523 22 535  352  637  480
Håndverkere  247 23 527 22 839  636 51  980
Operatører og sjåfører  906 21 956 21 178  451  327 2 280
Kvinner i alt 8 320 25 756 25 241  342  173  487
Av dette            
Akademiske yrker 1 298 29 171 28 978  154 40  179
Høgskole yrker 2 504 26 514 25 692  676  146  864
Kontoryrker 1 820 22 444 22 278 89 77  417
Salgs- og serviceyrker  994 20 190 19 171  356  662  181
Håndverkere 87 21 678 21 070  601 7  498
Operatører og sjåfører  510 18 919 18 536  298 85  660
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  NOS Standard for yrkesklassifisering.

Standardtegn i tabeller