Statistisk sentralbyrå


Lønnsstatistikk. Ansatte i sosiale og personlige tjenester

1   Heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter næring per 1. oktober 2002. Kr
Næring Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjøring
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon o.l.
    Kroner
Sosiale og personlige tjenester i alt 19 260     28 102 27 377  485  241  754
Kloakk- og renovasjonsvirksomhet 1 911 22 744 22 325  248  171 1 614
Interesseorganisasjoner i alt 5 838 29 622 29 442  100 80  247
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner og yrkessammenslutninger 1 535 34 945 34 825 53 67  250
Arbeidstakerorganisasjoner 1 591 30 406 30 074  269 64  391
Andre interesseorganisasjoner 2 712 25 849 25 707 47 95  174
Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport 8 816 28 921 27 732  869  320 1 049
Radio og fjernsyn, film, video og nyhetsbyråer 4 643 30 355 28 853 1 180  322 1 369
Annen underholdning- og fritidsvirksomhet 4 173 26 373 25 740  317  316  480
Annen personlig tjenesteyting 2 695 21 738 20 752  326  660  410
Vaskeri- og renserivirksomhet 1 233 20 733 20 166  212  355  872
Frisering og annen skjønnhetspleie  851 20 706 19 412  421  873 28
Personlig tjenesteyting ellers  611 25 417 24 297  341  778  347
1  NOS Standard for næringsgruppering.

Standardtegn i tabeller