Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk, ansatte i olje- og gassutvinning og bergverk

1 Heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift1. Gjennomsnittlig månedslønn og avtalt lønn, etter næring. 1. oktober 2010-2011. Kroner og endring i prosent
Næring Ansatte med i undersøkelsen Månedslønn Endring i prosent Avtalt lønn Endring i prosent
20103 2011 20103 2011 2010-2011 20103 2011 2010-2011
      Kroner2 Kroner2
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift i alt 43 255 46 392 56 000 58 800 5,0 47 500 49 700 4,6
                 
Utvinning av råolje og naturgass i alt 40 420 43 092 57 800 60 600 4,8 48 700 50 800 4,3
                 
Bergverksdrift i alt 2 835 3 300 37 400 39 400 5,3 34 900 37 000 6,0
1  Standard for næringsgruppering.
2  Alle lønnstall er runda av til nærmaste hundre kroner.
3  Tallene er korrigert i forhold til tidligere frigivning.

Standardtegn i tabeller