Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

4 Endring i avtalt månedslønn1 fra tilsvarende kvartal året før, etter næringshovedområde. Prosent
  Olje- og gassutvinning og bergverksdrift   Industri   Kraftforsyning Vann, avløp, renovasjon Bygge- og- anleggsvirksomhet Varehandel Samferdsel Hotell- og restaurantvirksomhet Informasjon og kommunikasjon Omsetning og drift av fast eiendom Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Forretningsmessig tjenesteyting Privat undervisning Helse og sosialtjenester Kultur, underholdning og fritid Personlig tjenesteyting
1. kvartal 2001 6,6 4,6 5,8 8,3 4,6 6,2 5,7 4,6 5,2 7,0 4,2 4,8 4,7 5,7 7,1 5,9
2. kvartal 2001 5,9 4,0 5,9 6,1 4,5 5,3 5,4 4,5 7,3 2,8 5,1 4,5 3,4 5,2 5,8 6,2
3. kvartal 2001 5,7 4,4 5,9 2,5 4,7 4,3 4,8 4,0 2,6 4,0 5,0 5,1 5,3 5,3 4,2 4,2
4. kvartal 2001 5,4 5,7 5,4 5,1 4,5 4,4 5,6 5,7 3,6 5,9 5,5 5,4 5,4 5,3 4,6 6,1
1. kvartal 2002 5,4 5,0 5,4 2,0 4,5 4,5 4,3 5,6 3,0 3,8 5,8 6,1 5,9 4,6 5,2 4,7
2. kvartal 2002 5,4 5,3 5,4 2,5 4,6 5,0 4,4 5,3 1,9 5,0 4,7 6,6 7,3 4,5 5,6 4,9
3. kvartal 2002 5,7 6,4 8,8 4,7 6,1 6,0 4,8 5,5 6,2 7,4 5,8 6,1 5,8 5,4 6,1 8,2
4. kvartal 2002 5,1 5,7 7,6 5,4 5,6 5,5 4,4 4,2 5,8 6,1 5,0 5,0 5,3 5,0 5,0 7,1
1. kvartal 2003 5,2 5,4 7,6 5,4 5,6 5,5 4,1 5,0 5,8 5,8 4,6 4,8 5,1 4,1 4,0 6,7
2. kvartal 2003 5,6 4,8 7,0 5,4 4,8 4,6 3,9 5,6 5,5 4,8 4,3 4,2 4,6 5,2 3,0 5,8
3. kvartal 2003 4,9 3,4 6,2 5,7 3,0 3,5 2,9 4,3 5,0 2,2 2,6 2,2 3,5 5,4 2,0 3,5
4. kvartal 2003 3,7 3,4 7,0 4,7 3,0 3,6 2,8 3,9 4,7 2,7 1,9 1,7 3,6 5,9 2,5 3,5
1. kvartal 2004 3,6 3,2 6,4 4,2 2,9 3,7 3,4 2,8 8,0 3,0 2,6 2,3 3,4 6,0 2,9 6,0
2. kvartal 2004 4,0 3,1 6,8 5,3 2,6 3,4 3,5 3,3 4,5 3,1 1,3 2,7 3,5 5,5 3,4 2,7
3. kvartal 2004 3,2 3,3 4,0 2,3 3,3 2,3 2,6 2,9 3,8 4,2 -0,5 -0,1 3,8 2,4 3,8 3,6
4. kvartal 2004 3,1 2,8 3,4 2,7 3,3 2,4 2,2 3,1 4,4 3,4 0,4 0,1 3,7 2,6 3,6 3,1
1. kvartal 2005 3,4 3,1 4,6 3,9 2,9 2,2 2,5 2,8 -0,3 4,6 -0,6 0,2 3,5 2,8 3,3 0,9
2. kvartal 2005 3,4 3,5 4,3 2,0 3,0 2,6 3,0 2,1 3,7 4,5 0,3 -0,4 3,0 1,7 3,1 4,5
3. kvartal 2005 2,1 3,2 3,2 3,6 3,2 3,4 3,8 2,3 2,5 3,4 2,6 2,6 3,7 3,7 2,9 3,4
4. kvartal 2005 1,5 3,4 4,0 3,5 3,3 3,2 3,7 1,8 3,6 3,8 2,2 3,1 3,2 3,6 3,2 3,8
1. kvartal 2006 1,2 3,4 2,8 4,1 3,3 3,3 3,6 1,8 3,5 2,4 2,2 1,9 3,4 3,7 3,4 3,4
2. kvartal 2006 3,4 3,4 2,7 5,1 3,4 3,3 3,3 1,6 2,7 3,1 1,8 1,5 3,0 3,7 3,7 3,8
3. kvartal 2006 6,2 4,2 4,9 5,5 4,0 4,5 5,2 3,5 4,7 3,7 3,3 4,0 2,4 3,7 4,1 5,3
4. kvartal 2006 6,8 4,7 5,1 5,8 4,1 4,7 6,3 3,6 3,1 5,3 3,6 3,6 2,3 3,5 4,5 6,3
1. kvartal 2007 7,6 4,5 5,8 6,0 5,0 4,9 6,1 4,3 3,8 5,5 3,7 4,5 5,6 2,9 5,0 7,2
2. kvartal 2007 5,6 5,4 5,9 5,7 5,3 5,1 7,3 4,7 4,2 5,4 4,5 5,5 6,0 4,5 5,5 5,6
3. kvartal 2007 5,8 4,6 10,7 4,3 5,7 5,3 5,5 4,0 7,4 4,3 4,6 4,6 4,5 5,6 5,8 5,6
4. kvartal 2007 5,7 5,0 9,6 4,8 6,0 5,1 6,1 4,3 8,8 2,7 6,5 3,7 4,7 5,6 5,6 4,0
1. kvartal 2008 6,3 5,3 9,1 3,6 5,2 5,5 6,1 3,6 8,5 2,6 6,5 3,1 1,5 6,7 5,3 4,0
2. kvartal 2008 5,6 5,5 8,8 4,2 5,9 5,8 4,4 4,0 8,6 3,4 6,1 6,1 3,9 5,4 3,2 5,4
3. kvartal 2008 3,7 5,9 7,5 4,4 5,7 3,5 6,1 4,3 5,9 4,6 5,8 6,3 5,4 5,5 5,5 4,6
4. kvartal 2008 6,7 6,2 7,4 3,3 5,7 4,2 4,2 3,6 3,8 4,6 4,1 7,3 6,6 5,3 4,9 5,0
1. kvartal 2009 5,2 6,6 10,5 2,9 7,1 4,0 3,7 3,7 4,6 5,4 4,4 7,3 7,2 4,7 3,9 5,1
2. kvartal 2009 4,9 5,4 10,6 1,8 5,8 3,0 4,9 2,4 5,2 3,8 5,5 3,6 5,4 4,3 5,2 4,6
3. kvartal 2009 6,3 4,3 4,5 2,6 2,9 2,5 3,7 3,4 2,9 4,8 3,3 1,7 3,9 5,5 1,9 3,2
4. kvartal 2009 3,8 3,3 5,5 2,2 3,0 2,7 4,0 4,6 2,8 4,6 4,2 2,4 2,2 5,0 2,7 3,1
1. kvartal 2010 3,2 2,4 2,4 2,4 2,2 2,1 3,9 5,3 3,9 5,8 5,0 2,5 1,9 5,9 2,8 3,4
2. kvartal 2010 3,7 1,7 2,8 2,6 2,7 3,8 2,5 4,7 2,9 5,3 3,9 1,7 1,4 5,3 2,1 2,2
3. kvartal 2010 3,2 3,6 3,7 4,1 2,5 3,8 3,8 2,9 4,5 5,2 3,9 5,2 4,3 3,6 3,4 3,1
4. kvartal 2010 3,4 3,8 5,7 4,9 2,6 3,1 4,3 2,5 4,3 5,1 4,7 5,4 4,8 4,6 2,1 3,0
1. kvartal 2011 3,9 3,9 4,8 5,0 2,4 4,3 4,6 2,2 3,4 3,3 3,8 6,1 5,6 4,1 2,2 2,6
2. kvartal 2011 4,8 5,1 4,1 5,4 2,8 2,5 4,5 3,5 4,0 4,7 4,6 7,6 5,4 3,9 1,0 4,5
3. kvartal 2011 4,6 4,9 6,1 4,0 3,9 3,0 3,5 2,9 4,3 3,2 4,9 2,9 3,0 5,0 3,3 1,8
4. kvartal 20112 4,2 5,4 4,7 5,0 3,5 3,6 3,9 3,0 4,3 3,2 3,9 3,0 3,4 4,4 3,9 2,5
1. kvartal 2012 2 4,9 5,9 4,5 5,3 3,8 2,5 3,3 2,4 5,9 4,6 4,8 2,5 2,8 4,8 4,0 2,5
2. kvartal 20122 4,8 4,7 4,5 4,4 3,8 2,8 3,3 2,8 6,6 3,8 4,7 1,9 3,0 4,6 6,2 1,3
3. kvartal 20122 2,6 3,9 2,5 4,4 3,4 2,9 3,1 3,6 3,4 4,8 4,0 1,9 3,5 3,9 2,8 3,4
1  Avtalt lønn ved utgangen av kvartalet.
2  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller