Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

3 Indeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn1 for heltidsansatte, etter næringshovedområde. Gjennomsnittet av år 2005=100.
  Olje- og gassutvinning og bergverksdrift Industri Kraftforsyning Vann, avløp, renovasjon Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel Samferdsel Hotell- og restaurantvirksomhet Informasjon og kommunikasjon Omsetning og drift av fast eiendom Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Forretningsmessig tjenesteyting Undervisning Helse og sosialtjenester Kultur, underholdning og fritid Personlig tjenesteyting
1. kvartal 2000 78,5 79,9 74,0 78,6 80,5 79,3 80,9 80,8 79,4 78,2 84,1 83,0 78,9 78,5 79,4 77,7
2. kvartal 2000 79,0 81,0 74,7 80,6 81,4 80,9 81,7 81,4 79,5 81,5 85,0 83,6 79,7 80,5 81,2 78,4
3. kvartal 2000 81,2 82,4 76,5 83,7 83,2 83,6 83,8 83,3 82,2 81,6 86,6 86,1 81,6 80,8 83,3 80,6
4. kvartal 2000 83,5 82,6 77,7 82,2 83,8 84,0 84,1 83,9 82,6 81,6 87,4 87,2 82,6 81,2 84,2 80,7
1. kvartal 2001 83,7 83,6 78,3 85,1 84,2 84,2 85,5 84,5 83,5 83,7 87,6 87,0 82,6 83,0 85,0 82,3
2. kvartal 2001 83,7 84,2 79,1 85,5 85,1 85,2 86,1 85,1 85,3 83,8 89,3 87,4 82,4 84,7 85,9 83,3
3. kvartal 2001 85,8 86,0 81,0 85,8 87,1 87,2 87,8 86,6 84,3 84,9 90,9 90,5 85,9 85,1 86,8 84,0
4. kvartal 2001 88,0 87,3 81,9 86,4 87,6 87,7 88,8 88,7 85,6 86,4 92,2 91,9 87,1 85,5 88,1 85,6
1. kvartal 2002 88,2 87,8 82,5 86,8 88,0 88,0 89,2 89,2 86,0 86,9 92,7 92,3 87,5 86,8 89,4 86,2
2. kvartal 2002 88,2 88,7 83,4 87,6 89,0 89,5 89,9 89,6 86,9 88,0 93,5 93,2 88,4 88,5 90,7 87,4
3. kvartal 2002 90,7 91,5 88,1 89,8 92,4 92,4 92,0 91,4 89,5 91,2 96,2 96,0 90,9 89,7 92,1 90,9
4. kvartal 2002 92,5 92,3 88,1 91,1 92,5 92,5 92,7 92,4 90,6 91,7 96,8 96,5 91,7 89,8 92,5 91,7
1. kvartal 2003 92,8 92,5 88,8 91,5 92,9 92,8 92,9 93,7 91,0 91,9 97,0 96,7 92,0 90,4 93,0 92,0
2. kvartal 2003 93,1 93,0 89,2 92,3 93,3 93,6 93,4 94,6 91,7 92,2 97,5 97,1 92,5 93,1 93,4 92,5
3. kvartal 2003 95,1 94,6 93,6 94,9 95,2 95,6 94,7 95,3 94,0 93,2 98,7 98,1 94,1 94,5 93,9 94,1
4. kvartal 2003 95,9 95,4 94,3 95,4 95,3 95,8 95,3 96,0 94,9 94,2 98,6 98,1 95,0 95,1 94,8 94,9
1. kvartal 2004 96,1 95,5 94,5 95,3 95,6 96,2 96,1 96,3 98,3 94,7 99,5 98,9 95,1 95,8 95,7 97,5
2. kvartal 2004 96,8 95,9 95,3 97,2 95,7 96,8 96,7 97,7 95,8 95,1 98,8 99,7 95,7 98,2 96,6 95,0
3. kvartal 2004 98,1 97,7 97,3 97,1 98,3 97,8 97,2 98,1 97,6 97,1 98,2 98,0 97,7 96,8 97,5 97,5
4. kvartal 2004 98,9 98,1 97,5 98,0 98,4 98,1 97,4 99,0 99,1 97,4 99,0 98,2 98,5 97,6 98,2 97,8
1. kvartal 2005 99,4 98,5 98,8 99,0 98,4 98,3 98,5 99,0 98,0 99,1 98,9 99,1 98,4 98,5 98,9 98,4
2. kvartal 2005  100,1 99,3 99,4 99,1 98,6 99,3 99,6 99,8 99,3 99,4 99,1 99,3 98,6 99,9 99,6 99,3
3. kvartal 2005  100,2  100,8  100,4  100,6  101,4  101,1  100,9  100,4  100,0  100,4  100,8  100,5  101,3  100,4  100,3  100,8
4. kvartal 2005  100,4  101,4  101,4  101,4  101,6  101,2  101,0  100,8  102,7  101,1  101,2  101,2  101,7  101,1  101,3  101,5
1. kvartal 2006  100,6  101,8  101,6  103,1  101,6  101,5  102,0  100,8  101,4  101,5  101,1  101,0  101,7  102,1  102,3  101,7
2. kvartal 2006  103,5  102,7  102,1  104,2  102,0  102,6  102,9  101,4  102,0  102,5  100,9  100,8  101,6  103,6  103,3  103,1
3. kvartal 2006  106,4  105,0  105,3  106,1  105,5  105,7  106,1  103,9  104,7  104,1  104,1  104,5  103,7  104,1  104,4  106,1
4. kvartal 2006  107,2  106,2  106,6  107,3  105,8  106,0  107,4  104,4  105,9  106,5  104,8  104,8  104,0  104,6  105,9  107,9
1. kvartal 2007  108,2  106,4  107,5  109,3  106,7  106,5  108,2  105,1  105,3  107,1  104,8  105,5  107,4  105,1  107,4  109,0
2. kvartal 2007  109,3  108,2  108,1  110,1  107,4  107,8  110,4  106,2  106,3  108,0  105,4  106,3  107,7  108,3  109,0  108,9
3. kvartal 2007  112,6  109,8  116,6  110,7  111,5  111,3  111,9  108,1  112,4  108,6  108,9  109,3  108,4  109,9  110,5  112,0
4. kvartal 2007  113,3  111,5  116,8  112,5  112,1  111,4  113,9  108,9  115,2  109,4  111,6  108,7  108,9  110,5  111,8  112,2
1. kvartal 2008  115,0  112,0  117,3  113,2  112,3  112,4  114,8  108,9  114,3  109,9  111,6  108,8  109,0  112,1  113,1  113,4
2. kvartal 2008  115,4  114,2  117,6  114,7  113,7  114,1  115,3  110,4  115,4  111,7  111,8  112,8  111,9  114,2  112,5  114,8
3. kvartal 2008  116,8  116,3  125,3  115,6  117,9  115,2  118,7  112,7  119,0  113,6  115,2  116,2  114,2  115,9  116,6  117,2
4. kvartal 2008  120,9  118,4  125,5  116,2  118,5  116,1  118,7  112,8  119,6  114,4  116,2  116,6  116,1  116,4  117,3  117,8
1. kvartal 2009  121,0  119,4  129,6  116,5  120,3  116,9  119,0  112,9  119,6  115,8  116,5  116,7  116,8  117,4  117,5  119,2
2. kvartal 2009  121,0  120,4  130,1  116,8  120,3  117,5  120,9  113,1  121,4  115,9  118,0  116,9  117,9  119,1  118,3  120,1
3. kvartal 2009  124,2  121,3  131,0  118,6  121,3  118,1  123,1  116,5  122,5  119,1  119,0  118,2  118,7  122,3  118,8  120,9
4. kvartal 20092  125,5  122,3  132,4  118,8  122,0  119,2  123,4  118,0  123,0  119,7  121,1  119,4  118,7  122,2  120,2  121,5
1. kvartal 20102  124,9  122,3  132,7  119,3  123,0  119,3  123,7  118,9  124,3  122,5  122,3  119,6  119,0  124,3  120,8  123,2
1  Avtalt lønn ved utgangen av kvartalet.
2  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller