Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

2 Endring i månedslønn1 fra tilsvarende kvartal året før, etter næringshovedområde. Prosent
  Olje- og gassutvinning og bergverksdrift Industri Kraftforsyning Vann, avløp, renovasjon Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel Samferdsel Hotell- og restaurantvirksomhet Informasjon og kommunikasjon Omsetning og drift av fast eiendom Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Forretningsmessig tjenesteyting Undervisning Helse- og sosialtjenester Kultur, underholdning og fritid Personlig tjenesteyting
1.kvartal 2001 9,5 4,4 5,8 6,2 4,8 5,4 6,8 4,5 7,3 4,3 5,1 6,3 4,9 6,2 8,1 7,6
2.kvartal 2001 7,1 3,8 5,9 4,9 4,6 4,8 6,2 4,4 7,4 6,8 5,9 4,5 2,4 5,7 8,2 6,3
3.kvartal 2001 7,5 4,5 6,0 3,5 4,0 7,1 5,4 4,0 2,6 5,2 4,8 5,1 5,7 4,6 4,0 4,5
4.kvartal 2001 7,0 5,9 5,6 5,8 4,3 6,4 6,3 5,3 3,5 7,0 5,3 5,2 5,9 4,4 3,9 6,2
1.kvartal 2002 10,5 4,6 5,4 3,8 4,1 5,9 4,2 5,1 1,7 6,4 5,5 5,7 6,0 3,5 4,0 3,5
2.kvartal 2002 10,8 5,3 5,6 2,5 4,5 6,1 5,3 5,4 2,7 4,2 4,5 7,3 8,4 3,4 7,5 5,4
3.kvartal 2002 4,7 6,6 7,7 4,7 6,3 3,0 4,5 5,3 6,3 5,2 5,6 5,6 5,7 5,2 6,6 8,1
4. kvartal 2002 4,6 5,8 7,9 5,9 5,8 4,4 4,0 3,8 6,0 4,9 4,9 4,8 5,2 5,2 5,2 7,1
1. kvartal 2003 5,3 5,6 7,3 5,9 5,8 4,2 4,6 5,3 6,0 4,9 4,6 4,6 4,9 3,4 4,0 6,7
2. kvartal 2003 4,5 5,2 7,0 6,1 5,2 3,1 4,0 5,9 5,8 4,7 4,2 4,1 4,6 4,6 2,8 6,0
3. kvartal 2003 4,6 3,6 6,8 6,4 3,0 3,2 2,6 4,3 5,2 4,2 3,0 2,7 3,4 5,4 1,5 3,9
4. kvartal 2003 3,4 3,5 6,4 5,4 2,9 3,0 2,7 5,3 4,9 3,9 2,2 2,1 3,5 5,4 2,2 3,6
1. kvartal 2004 1,2 4,5 8,6 6,8 3,1 3,9 3,6 3,2 9,5 2,8 4,4 3,9 4,9 6,3 2,8 7,6
2. kvartal 2004 1,0 4,9 7,8 6,7 3,3 3,7 3,4 2,4 3,7 2,6 3,6 3,2 3,9 5,1 3,5 2,5
3. kvartal 2004 2,5 3,4 6,7 5,2 3,2 3,6 2,9 3,0 3,8 3,0 0,1 0,5 4,0 2,6 4,2 3,3
4. kvartal 2004 2,5 3,6 7,5 5,2 2,6 3,6 3,2 2,7 1,7 2,3 -0,4 -0,7 2,2 2,7 4,0 0,8
1. kvartal 2005 2,7 4,3 5,1 4,3 2,4 3,2 3,3 3,8 -1,4 4,7 0,1 1,1 4,0 4,1 3,7 -0,2
2. kvartal 2005 2,2 4,2 5,0 3,7 2,7 3,6 3,0 3,4 4,3 4,0 -0,6 0,3 3,1 6,1 3,4 4,3
3. kvartal 2005 1,3 3,6 4,0 2,5 4,9 3,7 3,8 2,5 2,9 2,3 2,4 2,4 3,7 3,7 3,2 3,6
4. kvartal 2005 -0,2 3,5 2,9 3,0 3,9 3,0 3,9 2,3 6,3 3,7 3,8 5,8 5,6 3,6 3,2 5,8
1. kvartal 2006 5,8 3,6 3,7 3,6 3,9 3,0 3,3 1,9 6,4 3,5 1,5 4,1 2,6 3,7 3,3 4,4
2. kvartal 2006 3,7 3,4 4,4 4,0 4,3 3,2 3,7 1,6 4,8 5,3 2,3 7,5 4,2 3,7 3,3 5,4
3. kvartal 2006 4,1 4,1 4,3 5,2 4,8 5,8 5,5 2,1 5,0 5,7 3,7 4,2 2,7 3,7 3,4 5,3
4. kvartal 2006 6,4 5,4 4,5 4,9 4,6 5,0 5,4 3,7 3,6 6,1 3,3 2,1 1,7 3,7 4,2 5,8
1. kvartal 2007 9,4 5,8 5,0 6,2 6,6 6,0 6,2 4,9 6,5 5,3 7,8 2,2 4,6 1,8 4,8 7,6
2. kvartal 2007 4,7 6,2 6,0 6,2 6,7 5,7 7,2 5,5 5,3 4,6 8,4 2,4 4,6 0,3 5,6 2,7
3. kvartal 2007 7,3 6,6 10,8 5,0 4,9 4,2 5,0 4,3 7,8 4,3 4,8 5,0 4,1 5,8 6,4 5,6
4. kvartal 2007 7,7 6,5 9,4 4,4 4,7 5,8 6,2 2,2 9,2 4,4 6,7 6,2 4,4 5,8 7,1 5,5
1. kvartal 2008 -3,7 5,7 10,1 2,1 5,0 5,1 6,5 3,6 6,9 4,3 2,5 4,8 2,9 7,1 7,9 2,1
2. kvartal 2008 5,5 5,2 9,8 2,0 5,4 5,5 4,4 4,2 6,4 4,3 2,6 5,6 3,6 6,7 5,4 6,6
3. kvartal 2008 4,9 6,7 7,5 2,4 5,0 3,8 6,5 3,4 6,9 4,6 5,8 6,2 6,2 5,2 5,2 4,0
4. kvartal 2008 4,9 5,0 7,6 3,0 5,4 3,7 5,1 3,0 5,6 3,6 4,7 6,2 6,5 4,7 4,1 4,5
1. kvartal 2009 14,9 4,0 10,0 2,8 3,4 3,2 3,8 -0,1 3,5 2,7 5,4 5,3 6,6 4,1 3,6 5,7
2. kvartal 2009 10,3 4,8 9,2 2,2 1,5 1,9 4,4 -1,3 6,4 2,2 4,7 2,3 6,5 4,1 5,1 5,7
3. kvartal 2009 8,1 4,2 5,0 2,7 2,7 2,4 3,4 3,0 3,3 2,4 2,7 2,2 3,9 3,6 4,4 1,6
4. kvartal 20092 5,7 4,1 6,2 1,3 2,3 1,3 3,1 4,8 2,4 1,9 2,8 0,9 3,1 5,5 3,2 4,4
1. kvartal 20102 -0,8 4,9 2,7 1,8 4,2 4,6 1,8 5,4 4,6 3,6 2,5 2,6 1,5 5,3 2,8 2,6
1  Månedslønn omfatter avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg og bonus.
2  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller