Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

1 Indeks for gjennomsnittlig månedslønn1 for heltidsansatte, etter næringshovedområde. Gjennomsnittet av år 2005=100
  Olje- og gassutvinning og bergverksdrift Industri Kraftforsyning Vann, avløp, renovasjon Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel Samferdsel Hotell- og restaurantvirksomhet Informasjon og kommunikasjon Omsetning og drift av fast eiendom Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Forretningsmessig tjenesteyting Undervisning Helse- og sosialtjenester Kultur, underholdning og fritid Personlig tjenesteyting
1. kvartal 2000 78,1 78,9 72,3 76,3 80,5 79,4 79,6 80,3 78,6 79,4 82,5 80,9 78,2 78,4 79,3 77,4
2. kvartal 2000 78,4 79,7 73,1 78,8 81,3 81,0 80,4 80,9 78,5 79,8 83,4 81,8 79,0 80,4 77,8 77,9
3. kvartal 2000 80,4 80,8 74,7 80,5 81,8 81,9 82,8 82,8 81,9 82,3 85,7 84,9 80,7 80,4 83,0 80,4
4. kvartal 2000 82,5 81,0 75,5 79,1 84,1 82,7 83,1 83,4 82,4 82,0 86,4 86,0 81,7 80,9 84,4 80,6
1. kvartal 2001 85,5 82,4 76,5 81,0 84,4 83,7 85,0 83,9 84,3 82,8 86,7 86,0 82,0 83,3 85,7 83,3
2. kvartal 2001 84,0 82,7 77,4 82,7 85,0 84,9 85,4 84,5 84,3 85,2 88,3 85,5 80,9 85,0 84,2 82,8
3. kvartal 2001 86,4 84,4 79,2 83,3 85,1 87,7 87,3 86,1 84,0 86,6 89,8 89,2 85,3 84,1 86,3 84,0
4. kvartal 2001 88,3 85,8 79,7 83,7 87,7 88,0 88,3 87,8 85,3 87,7 91,0 90,5 86,5 84,5 87,7 85,6
1. kvartal 2002 94,5 86,2 80,6 84,1 87,9 88,6 88,6 88,2 85,7 88,1 91,5 90,9 86,9 86,2 89,1 86,2
2. kvartal 2002 93,1 87,1 81,7 84,8 88,8 90,1 89,9 89,1 86,6 88,8 92,3 91,7 87,7 87,9 90,5 87,3
3. kvartal 2002 90,5 90,0 85,3 87,2 90,5 90,3 91,2 90,7 89,3 91,1 94,8 94,2 90,2 88,5 92,0 90,8
4. kvartal 2002 92,4 90,8 86,0 88,6 92,8 91,9 91,8 91,1 90,4 92,0 95,5 94,8 91,0 88,9 92,3 91,7
1. kvartal 2003 99,5 91,0 86,5 89,1 93,0 92,3 92,7 92,9 90,8 92,4 95,7 95,1 91,2 89,1 92,7 92,0
2. kvartal 2003 97,3 91,6 87,4 90,0 93,4 92,9 93,5 94,4 91,6 93,0 96,2 95,5 91,7 91,9 93,0 92,5
3. kvartal 2003 94,7 93,2 91,1 92,8 93,2 93,2 93,6 94,6 93,9 94,9 97,6 96,7 93,3 93,3 93,4 94,3
4. kvartal 2003 95,5 94,0 91,5 93,4 95,5 94,7 94,3 95,9 94,8 95,6 97,6 96,8 94,2 93,7 94,3 95,0
1. kvartal 2004  100,7 95,1 93,9 95,2 95,9 95,9 96,0 95,9 99,4 95,0 99,9 98,8 95,7 94,7 95,3 99,0
2. kvartal 2004 98,3 96,1 94,2 96,0 96,5 96,3 96,7 96,7 95,0 95,4 99,7 98,6 95,3 96,6 96,3 94,8
3. kvartal 2004 97,1 96,4 97,2 97,6 96,2 96,6 96,3 97,4 97,5 97,7 97,7 97,2 97,0 95,7 97,3 97,4
4. kvartal 2004 97,9 97,4 98,4 98,3 98,0 98,1 97,3 98,5 96,4 97,8 97,2 96,1 96,3 96,2 98,1 95,8
1. kvartal 2005  103,4 99,2 98,7 99,3 98,2 99,0 99,2 99,5 98,0 99,5  100,0 99,9 99,5 98,6 98,8 98,8
2. kvartal 2005  100,5  100,1 98,9 99,6 99,1 99,8 99,6  100,0 99,1 99,2 99,1 98,9 98,3  102,5 99,6 98,9
3. kvartal 2005 98,4 99,9  101,1  100,0  100,9  100,2  100,0 99,8  100,3 99,9  100,0 99,5  100,6 99,2  100,4  100,9
4. kvartal 2005 97,7  100,8  101,3  101,2  101,8  101,0  101,1  100,8  102,5  101,4  100,9  101,7  101,7 99,7  101,2  101,4
1. kvartal 2006  109,4  102,8  102,4  102,9  102,0  102,0  102,5  101,4  104,3  103,0  101,5  104,0  102,1  102,2  102,1  103,1
2. kvartal 2006  104,2  103,5  103,3  103,6  103,4  103,0  103,3  101,6  103,9  104,5  101,4  106,3  102,4  106,3  102,9  104,2
3. kvartal 2006  102,4  104,0  105,4  105,2  105,7  106,0  105,5  101,9  105,3  105,6  103,7  103,7  103,3  102,9  103,8  106,2
4. kvartal 2006  104,0  106,2  105,9  106,2  106,5  106,0  106,6  104,5  106,2  107,6  104,2  103,8  103,4  103,4  105,4  107,3
1. kvartal 2007  119,7  108,8  107,5  109,3  108,7  108,1  108,9  106,4  111,1  108,5  109,4  106,3  106,8  104,0  107,0  110,9
2. kvartal 2007  109,1  109,9  109,5  110,0  110,3  108,9  110,7  107,2  109,4  109,3  109,9  108,9  107,1  106,6  108,7  107,0
3. kvartal 2007  109,9  110,9  116,8  110,5  110,9  110,5  110,8  106,3  113,5  110,1  108,7  108,9  107,5  108,9  110,4  112,1
4. kvartal 2007  112,0  113,1  115,9  110,9  111,5  112,2  113,2  106,8  116,0  112,3  111,2  110,2  108,0  109,4  112,9  113,2
1. kvartal 2008  115,3  115,0  118,4  111,6  114,1  113,6  116,0  110,2  118,8  113,2  112,1  111,4  109,9  111,4  115,4  113,2
2. kvartal 2008  115,1  115,6  120,2  112,2  116,3  114,9  115,6  111,7  116,4  114,0  112,8  115,0  111,0  113,7  114,6  114,1
3. kvartal 2008  115,3  118,3  125,6  113,2  116,5  114,7  118,0  109,9  121,3  115,2  115,0  115,7  114,2  114,6  116,1  116,6
4. kvartal 2008  117,5  118,8  124,7  114,2  117,5  116,3  119,0  110,0  122,5  116,3  116,4  117,0  115,0  114,5  117,5  118,3
1. kvartal 2009  132,5  119,6  130,2  114,7  118,0  117,2  120,4  110,1  122,9  116,3  118,1  117,3  117,1  116,0  119,6  119,7
2. kvartal 2009  126,9  121,2  131,2  114,7  118,0  117,1  120,7  110,3  123,8  116,5  118,1  117,7  118,2  118,4  120,4  120,6
3. kvartal 2009  124,6  123,3  131,9  116,3  119,6  117,5  122,0  113,2  125,3  118,0  118,1  118,3  118,6  118,7  121,2  118,5
4. kvartal 20092  124,2  123,7  132,4  115,7  120,2  117,8  122,7  115,3  125,5  118,5  119,7  118,1  118,6  120,8  121,3  123,5
1. kvartal 20102  131,5  125,5  133,7  116,8  123,0  122,6  122,6  116,0  128,6  120,5  121,1  120,3  118,8  122,2  122,9  122,8
1  Månedslønn omfatter avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg og bonus.
2  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller