Statistisk sentralbyrå

5 Månedslønn og avtalt månedslønn for heltidsansatte, etter næringshovedområde
Næring Månedslønn, endring i prosent,
3. kvartal 2008-4. kvartal 2008
Avtalt månedslønn, endring i prosent,
3. kvartal 2008-4. kvartal 2008
Månedslønn, endring i prosent,
3. kvartal 2009-4. kvartal 20091
Avtalt månedslønn, endring i prosent,
3. kvartal 2009-4. kvartal 20091
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift 1,9 3,5 -0,3 1,0
Industri 0,4 1,8 0,3 0,8
Kraftforsyning -0,4 0,2 0,0 0,5
Vann, avløp, renovasjon 1,0 0,5 -0,7 0,2
Bygge- og anleggsvirksomhet 0,9 0,5 0,5 0,6
Varehandel 1,4 0,8 0,3 0,9
Samferdsel 0,8 0,0 0,6 0,2
Hotell- og restaurantvirksomhet 0,1 0,1 1,9 1,3
Informasjon og kommunikasjon 1,0 0,5 0,2 0,4
Omsetning og drift av fast eiendom 1,0 0,7 0,4 0,5
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 1,2 0,9 1,4 1,8
Forretningsmessig tjenesteyting 1,1 0,3 -0,2 1,0
Undervisning 0,7 1,7 0,0 0,0
Helse og sosialtjenester 0,3 0,6 2,0 0,0
Kultur, underholdning og fritid 1,3 0,6 0,3 1,2
Personlig tjenesteyting 1,5 0,5 1,2 1,1
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller