Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

2 Endring i månedslønn1 fra tilsvarende kvartal året før, etter næringshovedområde. Prosent
  Industri Olje- og gassutvinning og bergverksdrift Bygge- og anleggsvirksomhet Samferdsel Varehandel Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift Kraftforsyning3 Hotell- og restaurantvirksomhet
1. kvartal 1999 6,3 7,8 6,5 6,9 6,9 6,1 4,3  
2. kvartal 1999 5,9 6,4 5,1 5,6 5,3 5,5 4,1  
3. kvartal 1999 4,6 4,3 5,0 4,1 4,7 5,4 4,1  
4. kvartal 1999 4,0 2,8 4,4 4,4 3,3 5,2 4,2  
1. kvartal 2000 4,1 4,6 4,6 3,6 3,4 4,5 4,4  
2. kvartal 2000 3,9 4,2 4,7 4,3 3,8 4,6 4,6  
3. kvartal 2000 4,2 5,2 4,4 5,0 4,2 4,0 5,0  
4. kvartal 2000 4,2 6,0 4,5 4,9 4,5 4,1 5,3  
1.kvartal 2001 4,5 9,6 4,8 5,4 5,4 5,2 5,8  
2.kvartal 2001 4,4 7,1 4,7 5,7 4,7 4,6 5,9  
3.kvartal 2001 4,7 7,5 4,1 5,1 7,0 4,4 5,9  
4.kvartal 2001 4,5 7,0 4,2 5,0 6,4 4,3 5,6  
1.kvartal 2002 4,6 10,5 4,3 5,1 5,9 4,5 5,5  
2.kvartal 2002 4,9 10,9 4,4 5,3 6,2 4,7 5,6  
3.kvartal 2002 6,4 4,8 6,2 4,9 3,1 4,8 7,8  
4. kvartal 2002 5,2 4,6 5,9 4,9 4,4 5,1 7,9  
1. kvartal 2003 5,3 5,3 5,7 4,8 4,2 4,1 7,2  
2. kvartal 2003 5,4 4,6 5,2 4,4 3,1 3,6 6,9  
3. kvartal 2003 4,2 4,6 3,0 2,3 3,2 4,7 6,8  
4. kvartal 2003 4,0 3,4 2,9 2,6 3,2 3,8 6,4  
1. kvartal 2004 4,3 1,3 3,2 3,4 3,8 3,9 8,6 3,2
2. kvartal 2004 4,1 1,1 3,4 3,3 3,7 3,5 7,9 2,5
3. kvartal 2004 4,3 2,5 3,3 2,6 3,6 2,4 6,7 3,0
4. kvartal 2004 3,9 2,4 2,6 2,2 3,5 3,3 7,5 2,7
1. kvartal 2005 4,1 2,6 2,4 2,4 3,3 3,3 5,1 3,7
2. kvartal 2005 3,8 2,2 2,7 2,0 3,6 2,5 5,0 3,3
3. kvartal 2005 2,7 1,4 4,8 1,9 3,7 2,6 4,0 2,4
4. kvartal 2005 3,2 -0,1 3,9 1,7 3,0 1,9 3,0 2,3
1. kvartal 2006 3,4 5,8 3,8 3,4 3,1 3,0 3,8 2,0
2. kvartal 2006 3,5 3,7 4,3 3,8 3,1 3,8 4,4 1,6
3. kvartal 2006 3,9 4,1 4,8 6,0 5,9 3,0 4,2 2,1
4. kvartal 2006 5,4 6,5 4,7 7,2 5,0 3,2 4,5 3,7
1. kvartal 2007 6,0 9,5 6,6 5,8 6,0 5,4 4,9 4,9
2. kvartal 2007 5,8 4,8 6,6 6,2 5,7 5,2 6,0 5,5
3. kvartal 2007 5,3 7,3 5,0 6,1 4,2 4,6 10,8 3,1
4. kvartal 20072 5,5 7,7 4,7 5,4 5,8 5,3 9,4 3,4
1. kvartal 20082 6,5 -3,7 4,9 5,9 5,1 4,8 10,2 3,5
2. kvartal 20082 6,2 5,5 5,4 3,4 5,5 5,6 9,7 4,6
3. kvartal 20082 5,6 4,6 5,2 5,3 3,7 4,3   4,9
1  Månedslønn omfatter avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg og bonus.
2  Foreløpige tall.
3  Tallene for kraftforsyning kan foreløpig ikke offentliggjøres.

Standardtegn i tabeller