Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

3 Indeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn1 i industri, olje- og gassutvinning og bergverksdrift, bygge- og anleggsvirksomhet, samferdsel, varehandel, forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift, kraftforsyning og hotell- og restaurantvirksomhet3. Gjennomsnittet av år 2000=100
  Industri Olje- og- gassutvinning og bergverksdrift Bygge- og anleggsvirksomhet Samferdsel Varehandel Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift Kraftforsyning Hotell- og restaurantvirksomhet3
1. kvartal 1998 88,1 88,5 87,2 88,6 88,1 88,7 88,9  
2. kvartal 1998 90,2 89,4 90,1 90,4 90,9 91,2 89,6  
3. kvartal 1998 92,5 93,6 92,6 92,7 93,3 93,2 91,4  
4. kvartal 1998 93,4 94,3 93,2 93,8 94,0 94,0 92,7  
1. kvartal 1999 94,2 94,8 93,5 94,7 94,2 94,9 93,1  
2. kvartal 1999 95,1 95,4 94,5 95,3 95,6 95,6 93,8  
3. kvartal 1999 97,0 96,0 97,1 97,0 96,1 96,3 95,7  
4. kvartal 1999 97,8 97,0 97,7 97,3 96,5 97,5 97,0  
1. kvartal 2000 97,8 97,5 97,9 98,1 96,8 98,3 97,7  
2. kvartal 2000 99,2 98,1 99,0 98,8 98,7 99,0 98,7  
3. kvartal 2000  101,2  100,8  101,2  101,3  102,0  100,9  101,0  
4. kvartal 2000  101,8  103,7  101,9  101,7  102,5  101,9  102,6  
1. kvartal 2001  102,3  103,9  102,4  102,9  102,7  102,4  103,4  
2. kvartal 2001  103,4  104,0  103,5  103,5  104,0  103,3  104,5  
3. kvartal 2001  105,5  106,6  105,9  106,3  106,4  105,8  106,9  
4. kvartal 2001  106,2  109,3  106,5  106,8  107,0  106,6  108,2  
1. kvartal 2002  106,8  109,5  107,0  107,9  107,4  107,2  109,0  
2. kvartal 2002  108,0  109,6  108,2  108,7  109,2  108,2  110,1  
3. kvartal 2002  112,2  112,6  112,4  110,7  112,8  111,8  116,4  
4. kvartal 2002  112,8  114,9  112,5  111,3  112,9  111,8  116,4  
1. kvartal 2003  113,0  115,2  113,0  112,1  113,2  112,4  117,2 98,7
2. kvartal 2003  113,4  115,6  113,4  113,0  114,2  113,2  117,8 99,7
3. kvartal 2003  116,0  118,1  115,8  114,0  116,7  115,2  123,6  100,4
4. kvartal 2003  116,7  119,1  115,9  114,4  116,9  115,6  124,5  101,1
1. kvartal 2004  116,9  119,4  116,3  115,4  117,4  115,8  124,8  101,5
2. kvartal 2004  117,5  120,2  116,4  116,2  118,1  116,3  125,8  103,0
3. kvartal 2004  120,0  121,9  119,5  117,2  119,4  118,2  128,5  103,4
4. kvartal 2004  120,5  122,8  119,7  117,4  119,7  118,8  128,8  104,4
1. kvartal 2005  121,2  123,4  119,7  118,6  120,0  118,8  130,5  104,4
2. kvartal 2005  121,9  124,3  119,9  119,7  121,2  119,4  131,2  105,2
3. kvartal 2005  123,8  124,4  123,3  121,4  123,4  121,2  132,6  105,8
4. kvartal 2005  124,4  124,7  123,5  121,6  123,5  122,1  133,9  106,2
1. kvartal 2006  124,6  124,9  123,6  122,9  123,8  122,2  134,2  106,3
2. kvartal 2006  125,9  128,6  124,0  124,1  125,2  122,6  134,8  106,9
3. kvartal 2006  128,8  132,2  128,3  127,8  129,0  125,4  139,0  109,5
4. kvartal 2006  130,2  133,2  128,7  128,9  129,4  126,7  140,8  110,0
1. kvartal 2007  130,4  134,4  129,8  129,9  130,0  127,2  142,0  110,8
2. kvartal 2007  131,6  135,8  130,6  132,1  131,5  128,7  142,7  112,0
3. kvartal 2007  136,2  139,9  135,6  134,6  135,8  131,5  154,0  114,0
4. kvartal 20072  137,2  140,7  136,3  135,7  135,9  132,4  154,2  114,7
1. kvartal 20082  137,9  142,8  136,5  136,8  137,1  133,4  154,9  114,8
2. kvartal 20082  140,3  143,3  138,2  137,4  139,2  134,9  155,3  116,4
1  Avtalt lønn ved utgangen av kvartalet.
2  Foreløpige tall.
3  Gjennomsnittet av år 2003=100.

Standardtegn i tabeller