Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

1   Indeks for gjennomsnittlig månedslønn1 i industri, olje- og gassutvinning og bergverksdrift, bygge- og anleggsvirksomhet, samferdsel, varehandel, forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift, kraftforsyning og hotell- og restaurantvirksomhet3. Gjennomsnittet av år 2000=100
  Industri Olje- og- gassutvinning- og bergverksdrift Bygge- og- anleggsvirksomhet Samferdsel Varehandel Forretningsmessig- tjenesteyting og eiendomsdrift Kraftforsyning Hotell- og restaurantvirksomhet3
1. kvartal 1998 88,9 86,7 88,2 88,5 88,4 88,3 89,8  
2. kvartal 1998 90,2 88,5 90,1 89,7 91,2 90,1 90,8  
3. kvartal 1998 92,0 91,8 91,1 92,2 92,4 92,0 92,5  
4. kvartal 1998 94,2 94,9 94,1 93,4 94,3 93,0 93,1  
1. kvartal 1999 94,5 93,5 94,0 94,7 94,5 93,7 93,7  
2. kvartal 1999 95,5 94,2 94,7 94,7 96,0 95,1 94,5  
3. kvartal 1999 96,3 95,8 95,7 96,0 96,7 96,9 96,3  
4. kvartal 1999 98,0 97,5 98,3 97,5 97,4 97,8 97,1  
1. kvartal 2000 98,4 97,8 98,3 98,1 97,7 97,9 97,8  
2. kvartal 2000 99,2 98,2 99,2 98,8 99,7 99,5 98,9  
3. kvartal 2000  100,3  100,7 99,8  100,8  100,8  100,8  101,1  
4. kvartal 2000  102,1  103,4  102,7  102,3  101,8  101,8  102,2  
1. kvartal 2001  102,8  107,1  103,0  103,4  103,0  103,0  103,5  
2. kvartal 2001  103,6  105,2  103,8  104,5  104,5  104,0  104,7  
3. kvartal 2001  105,0  108,2  103,9  105,9  107,9  105,2  107,1  
4. kvartal 2001  106,7  110,6  107,0  107,4  108,3  106,2  107,9  
1. kvartal 2002  107,5  118,4  107,3  108,6  109,1  107,6  109,1  
2. kvartal 2002  108,6  116,6  108,4  110,0  110,9  108,9  110,6  
3. kvartal 2002  111,7  113,4  110,4  111,1  111,2  110,2  115,4  
4. kvartal 2002  112,2  115,8  113,3  112,7  113,1  111,6  116,4  
1. kvartal 2003  113,2  124,6  113,5  113,8  113,6  112,0  117,0 98,4
2. kvartal 2003  114,5  121,9  114,0  114,8  114,3  112,8  118,2 99,9
3. kvartal 2003  116,4  118,6  113,7  113,7  114,7  115,4  123,3  100,2
4. kvartal 2003  116,6  119,7  116,5  115,6  116,6  115,9  123,8  101,5
1. kvartal 2004  118,0  126,2  117,1  117,7  118,0  116,4  127,1  101,5
2. kvartal 2004  119,2  123,2  117,8  118,6  118,6  116,7  127,5  102,5
3. kvartal 2004  121,4  121,6  117,4  116,7  118,9  118,2  131,5  103,2
4. kvartal 2004  121,2  122,6  119,6  118,2  120,7  119,7  133,1  104,3
1. kvartal 2005  122,9  129,5  119,9  120,5  121,9  120,3  133,5  105,3
2. kvartal 2005  123,7  125,9  121,0  121,0  122,9  119,6  133,8  105,9
3. kvartal 2005 4 124,7  123,3  123,1 4 118,9  123,3  121,2  136,8  105,7
4. kvartal 2005 4 125,1  122,4  124,2 4 120,2  124,3  122,0  137,1  106,7
1. kvartal 2006  127,1  137,0  124,5  124,6  125,6  123,8  138,6  107,4
2. kvartal 2006  128,0  130,5  126,2  125,6  126,8  124,1  139,7  107,6
3. kvartal 2006  129,6  128,3  129,0  126,0  130,5  124,8  142,6  107,9
4. kvartal 20062  131,9  130,3  130,0  128,8  130,5  125,9  143,3  110,7
1. kvartal 20072  134,7  150,0  132,7  131,8  133,1  130,5  145,4  112,7
1  Månedslønn omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus.
2  Foreløpige tall.
3  Gjennomsnittet av år 2003=100.
4  Tallene er revidert.

Standardtegn i tabeller