Statistisk sentralbyrå

4   Endring i utbetalt avtalt lønn1 fra tilsvarende kvartal året før, etter næringshovedområde. Prosent (Ny 7. mars 2005)
  Industri Olje- og
gassutvinning
og bergverksdrift
Bygge- og anleggsvirksomhet Samferdsel2 Varehandel Forretningsmessig
tjenesteyting
og eiendomsdrift
Kraftforsyning Hotell- og
restaurant-
virksomhet
1. kvartal 1999 6,9 7,1 7,3 6,9 6,9 6,9 4,7  
2. kvartal 1999 5,4 6,7 4,9 5,4 5,2 4,8 4,7  
3. kvartal 1999 4,8 2,5 4,8 4,6 3,0 3,2 4,6  
4. kvartal 1999 4,7 2,9 4,8 3,7 2,7 3,8 4,7  
1. kvartal 2000 3,9 2,8 4,7 3,6 2,7 3,6 5,0  
2. kvartal 2000 4,3 2,8 4,7 3,7 3,2 3,5 5,3  
3. kvartal 2000 4,3 5,0 4,3 4,4 6,2 4,8 5,6  
4. kvartal 2000 4,2 6,8 4,3 4,6 6,2 4,5 5,7  
1. kvartal 2001 4,6 6,6 4,6 4,9 6,1 4,3 5,8  
2. kvartal 2001 4,2 6,0 4,6 4,7 5,4 4,4 5,8  
3. kvartal 2001 4,3 5,8 4,6 4,9 4,4 4,9 5,8  
4. kvartal 2001 4,3 5,4 4,5 4,9 4,4 4,7 5,5  
1. kvartal 2002 4,4 5,4 4,5 4,9 4,5 4,7 5,4  
2. kvartal 2002 4,5 5,4 4,5 5,0 5,0 4,8 5,4  
3. kvartal 2002 6,3 5,6 6,1 4,2 6,0 5,6 8,9  
4. kvartal 2002 6,2 5,1 5,6 4,3 5,5 4,9 7,6  
1. kvartal 2003 5,8 5,2 5,5 3,9 5,4 4,8 7,5  
2. kvartal 2003 5,0 5,5 4,8 4,0 4,6 4,6 7,0  
3. kvartal 2003 3,4 4,9 3,1 3,0 3,5 3,1 6,2  
4. kvartal 2003 3,5 3,7 3,0 32,8 3,5 3,4 36,9  
1. kvartal 2004 3,5 3,6 3,0 32,9 3,7 3,0 36,5 32,9
2. kvartal 2004 3,6 4,0 2,7 32,8 3,4 2,7 36,8 33,3
3. kvartal 2004 3,5 3,2 3,2 32,8 2,3 2,6 34,3 33,3
4. kvartal 20043 3,2 3,1 3,3 32,6 2,4 2,8 33,9 33,2
1  Utbetalt avtalt lønn ved utgangen av kvartalet.
2  Eksklusive virksomheter i offentlig sektor med innrapportering av lønn til Arbeids- og administrasjonsdepartementet for ansatte i staten og til Kommunenes Sentralforbund for ansatte i kommunene.
3  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller