Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

3   Indeks for gjennomsnittlig utbetalt avtalt lønn1 i industri, olje- og gassutvinning og bergverksdrift, bygge- og anleggsvirksomhet, samferdsel2, varehandel, forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift, kraftforsyning og hotell- og restaurantvirksomhet4. Gjennomsnittet av 2000=100
  Industri Olje- og- gassutvinning og bergverksdrift Bygge- og anleggsvirksomhet Samferdsel2 Varehandel Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift Kraftforsyning Hotell- og restaurantvirksomhet4
1. kvartal 1998 88,1 88,5 87,2 88,6 88,1 88,7 88,9  
2. kvartal 1998 90,2 89,4 90,1 90,4 90,9 91,2 89,6  
3. kvartal 1998 92,5 93,6 92,6 92,7 93,3 93,2 91,4  
4. kvartal 1998 93,4 94,3 93,2 93,8 94,0 94,0 92,7  
1. kvartal 1999 94,2 94,8 93,5 94,7 94,2 94,9 93,1  
2. kvartal 1999 95,1 95,4 94,5 95,3 95,6 95,6 93,8  
3. kvartal 1999 97,0 96,0 97,1 97,0 96,1 96,3 95,7  
4. kvartal 1999 97,8 97,0 97,7 97,3 96,5 97,5 97,0  
1. kvartal 2000 97,8 97,5 97,9 98,1 96,8 98,3 97,7  
2. kvartal 2000 99,2 98,1 99,0 98,8 98,7 99,0 98,7  
3. kvartal 2000  101,2  100,8  101,2  101,3  102,0  100,9  101,0  
4. kvartal 2000  101,8  103,7  101,9  101,7  102,5  101,9  102,6  
1. kvartal 2001  102,3  103,9  102,4  102,9  102,7  102,4  103,4  
2. kvartal 2001  103,4  104,0  103,5  103,5  104,0  103,3  104,5  
3. kvartal 2001  105,5  106,6  105,9  106,3  106,4  105,8  106,9  
4. kvartal 2001  106,2  109,3  106,5  106,8  107,0  106,6  108,2  
1. kvartal 2002  106,8  109,5  107,0  107,9  107,4  107,2  109,0  
2. kvartal 2002  108,0  109,6  108,2  108,7  109,2  108,2  110,1  
3. kvartal 2002  112,2  112,6  112,4  110,7  112,8  111,8  116,4  
4. kvartal 2002  112,8  114,9  112,5  111,3  112,9  111,8  116,4  
1. kvartal 2003  113,0  115,2  113,0  112,1  113,2  112,4  117,2 98,7
2. kvartal 2003  113,4  115,6  113,4  113,0  114,2  113,2  117,8 99,7
3. kvartal 2003  116,0  118,1  115,8  114,0  116,7  115,2  123,6  100,4
4. kvartal 20033  116,7  119,1  115,9  114,4  116,9  115,6  124,5  101,1
1. kvartal 20043  116,9  119,4  116,3  115,4  117,4  115,8  124,8  101,5
1  Utbetalt avtalt lønn ved utgangen av kvartalet.
2  Eksklusive virksomheter i offentlig sektor med innrapportering av lønn til Arbeids- og administrasjonsdepartementet for ansatte i staten og til Kommunenes Sentralforbund for ansatte i kommunene.
3  Foreløpige tall.
4  2003=100.

Standardtegn i tabeller