Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

2   Endring i månedsfortjeneste i alt1 fra tilsvarende kvartal året før, etter næringshovedområde. Prosent
  Industri Olje- og gassutvinning og bergverksdrift Bygge- og anleggsvirksomhet Samferdsel2 Varehandel Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift Kraftforsyning Hotell- og restaurantvirksomhet4
1. kvartal 1999 6,3 7,8 6,5 6,9 6,9 6,1 4,3  
2. kvartal 1999 5,9 6,4 5,1 5,6 5,3 5,5 4,1  
3. kvartal 1999 4,6 4,3 5,0 4,1 4,7 5,4 4,1  
4. kvartal 1999 4,0 2,8 4,4 4,4 3,3 5,2 4,2  
1. kvartal 2000 4,1 4,6 4,6 3,6 3,4 4,5 4,4  
2. kvartal 2000 3,9 4,2 4,7 4,3 3,8 4,6 4,6  
3. kvartal 2000 4,2 5,2 4,4 5,0 4,2 4,0 5,0  
4. kvartal 2000 4,2 6,0 4,5 4,9 4,5 4,1 5,3  
1.kvartal 2001 4,5 9,6 4,8 5,4 5,4 5,2 5,8  
2.kvartal 2001 4,4 7,1 4,7 5,7 4,7 4,6 5,9  
3.kvartal 2001 4,7 7,5 4,1 5,1 7,0 4,4 5,9  
4.kvartal 2001 4,5 7,0 4,2 5,0 6,4 4,3 5,6  
1.kvartal 2002 4,6 10,5 4,3 5,1 5,9 4,5 5,5  
2.kvartal 2002 4,9 10,9 4,4 5,3 6,2 4,7 5,6  
3.kvartal 2002 6,4 4,8 6,2 4,9 3,1 4,8 7,8  
4. kvartal 2002 5,2 4,6 5,9 4,9 4,4 5,1 7,9  
1. kvartal 2003 5,3 5,3 5,7 4,8 4,2 4,1 7,2  
2. kvartal 2003 5,4 4,6 5,2 4,4 3,1 3,6 6,9  
3. kvartal 2003 4,2 4,6 3,0 2,3 3,2 4,7 6,8  
4.kvartal 20033 4,0 3,4 2,9 2,6 3,2 3,8 6,4  
1. kvartal 20043 4,6 1,3 3,2 3,4 3,8 3,9 8,6 3,2
1  Månedsfortjeneste omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, provisjon og lignende.
2  Eksklusive virksomheter i offentlig sektor med innrapportering av lønn til Arbeids- og administrasjonsdepartementet for ansatte i staten og til Kommunenes Sentralforbund for ansatte i kommunene.
3  Foreløpige tall.
4  2003=100.

Standardtegn i tabeller