Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

2   Endring i månedsfortjeneste i alt1 fra tilsvarende kvartal året før, etter næringshovedområde. Prosent
  Industri Olje- og gassutvinning
og bergverksdrift
Bygge- og
anleggsvirksomhet
Samferdsel2 Varehandel Forretningsmessig
tjenesteyting og
eiendomsdrift
Kraftforsyning
1. kvartal 1999 6,3 7,8 6,5 6,9 6,9 6,1 4,3
2. kvartal 1999 5,9 6,4 5,1 5,6 5,3 5,5 4,1
3. kvartal 1999 4,6 4,3 5,0 4,1 4,7 5,4 4,1
4. kvartal 1999 4,0 2,8 4,4 4,4 3,3 5,2 4,2
               
1. kvartal 2000 4,1 4,6 4,6 3,6 3,4 4,5 4,4
2. kvartal 2000 3,9 4,2 4,7 4,3 3,8 4,6 4,6
3. kvartal 2000 4,2 5,2 4,4 5,0 4,2 4,0 5,0
4. kvartal 2000 4,2 6,0 4,5 4,9 4,5 4,1 5,3
               
1. kvartal 2001 4,5 9,6 4,8 5,4 5,4 5,2 5,8
2. kvartal 2001 4,4 7,1 4,7 5,7 4,7 4,6 5,9
3. kvartal 2001 4,7 7,5 4,1 5,1 7,0 4,4 5,9
4. kvartal 2001 4,5 7,0 4,2 5,0 6,4 4,3 5,6
               
1. kvartal 2002 4,6 10,5 4,3 5,1 5,9 4,5 5,5
2. kvartal 2002 4,9 10,9 4,4 5,3 6,2 4,7 5,6
3. kvartal 2002 6,4 4,8 6,2 4,9 3,1 4,8 7,8
4. kvartal 20023 5,2 4,8 5,9 4,9 4,4 5,1 7,9
               
1. kvartal 20033 5,3 5,8 5,7 4,8 4,2 4,1 7,2
2. kvartal 20033 5,4 5,0 5,2 4,4 3,1 3,6 6,9
3. kvartal 20033 4,2 4,6 2,9 3,9 3,5 3,3 5,3
1  Månedsfortjeneste omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, provisjon og lignende.
2  Eksklusive virksomheter i offentlig sektor med innrapportering av lønn til Arbeids- og administrasjonsdepartementet for ansatte i staten og til Kommunenes Sentralforbund for ansatte i kommunene.
3  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller