Statistisk sentralbyrå

Lønnsindeks, kvartalsvis

1   Indeks for gjennomsnittlig månedsfortjeneste i alt1 i industri, olje- og gassutvinning og bergverksdrift, bygge- og anleggsvirksomhet, samferdsel2, varehandel, forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift, kraftforsyning og hotell- og restaurantvirksomhet4. Gjennomsnittet av år 2000=100
  Industri Olje- og- gassutvinning- og bergverksdrift Bygge- og- anleggsvirksomhet Samferdsel2 Varehandel Forretningsmessig- tjenesteyting og eiendomsdrift Kraftforsyning Hotell- og restaurantvirksomhet4
1. kvartal 1998 88,9 86,7 88,2 88,5 88,4 88,3 89,8  
2. kvartal 1998 90,2 88,5 90,1 89,7 91,2 90,1 90,8  
3. kvartal 1998 92,0 91,8 91,1 92,2 92,4 92,0 92,5  
4. kvartal 1998 94,2 94,9 94,1 93,4 94,3 93,0 93,1  
1. kvartal 1999 94,5 93,5 94,0 94,7 94,5 93,7 93,7  
2. kvartal 1999 95,5 94,2 94,7 94,7 96,0 95,1 94,5  
3. kvartal 1999 96,3 95,8 95,7 96,0 96,7 96,9 96,3  
4. kvartal 1999 98,0 97,5 98,3 97,5 97,4 97,8 97,1  
1. kvartal 2000 98,4 97,8 98,3 98,1 97,7 97,9 97,8  
2. kvartal 2000 99,2 98,2 99,2 98,8 99,7 99,5 98,9  
3. kvartal 2000  100,3  100,7 99,8  100,8  100,8  100,8  101,1  
4. kvartal 2000  102,1  103,4  102,7  102,3  101,8  101,8  102,2  
1. kvartal 2001  102,8  107,1  103,0  103,4  103,0  103,0  103,5  
2. kvartal 2001  103,6  105,2  103,8  104,5  104,5  104,0  104,7  
3. kvartal 2001  105,0  108,2  103,9  105,9  107,9  105,2  107,1  
4. kvartal 2001  106,7  110,6  107,0  107,4  108,3  106,2  107,9  
1. kvartal 2002  107,5  118,4  107,3  108,6  109,1  107,6  109,1  
2. kvartal 2002  108,6  116,6  108,4  110,0  110,9  108,9  110,6  
3. kvartal 2002  111,7  113,4  110,4  111,1  111,2  110,2  115,4  
4. kvartal 20023  112,2  116,0  113,3  112,7  113,1  111,6  116,4  
1. kvartal 20033  113,2  125,2  113,5  113,8  113,6  112,0  117,0  100,0
2. kvartal 20033  114,5  122,4  114,0  114,8  114,3  112,8  118,2  101,5
1  Månedsfortjeneste omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, provisjon og lignende.
2  Eksklusive virksomheter i offentlig sektor med innrapportering av lønn til Arbeids- og administrasjonsdepartementet for ansatte i staten og til Kommunenes Sentralforbund for ansatte i kommunene.
3  Foreløpige tall.
4  1. kvartal 2003=100.

Standardtegn i tabeller