Statistisk sentralbyrå


3   Indeks for gjennomsnittlig utbetalt avtalt lønn1 i industri, olje- og gassutvinning og bergverksdrift, bygge- og anleggsvirksomhet, samferdsel2, varehandel, forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift og kraftforsyning. 1. kvartal 1998=100
  Industri Olje- og gassutvinning
og bergverksdrift
Bygge- og
anleggsvirksomhet
Samferdsel2 Varehandel Forretningsmessig
tjenesteyting og
eiendomsdrift
Kraftforsyning
1. kvartal 1998  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 100,0
2. kvartal 1998  102,4  101,1  103,3  102,1  103,1  102,8 100,8
3. kvartal 1998  105,0  105,8  106,2  104,7  105,8  105,1 102,9
4. kvartal 1998  105,9  106,6  106,9  105,8  106,6  105,9 104,3
1. kvartal 1999  106,9  107,1  107,3  106,9  106,9  106,9 104,7
2. kvartal 1999  107,9  107,8  108,4  107,5  108,5  107,8 105,5
3. kvartal 1999  110,0  108,5  111,3  109,5  109,0  108,5 107,6
4. kvartal 1999  110,9  109,7  112,0  109,8  109,5  109,9 109,2
1. kvartal 2000  111,0  110,1  112,3  110,8  109,9  110,8 110,0
2. kvartal 2000  112,5  110,9  113,5  111,5  112,0  111,6 111,1
3. kvartal 2000  114,8  113,9  116,1  114,3  115,8  113,7 113,6
4. kvartal 2000  115,5  117,2  116,8  114,8  116,4  114,8 115,4
1. kvartal 2001  116,1  117,4  117,5  116,2  116,6  115,5 116,4
2. kvartal 2001  117,3  117,5  118,7  116,8  118,0  116,4 117,6
3. kvartal 2001  119,7  120,5  121,4  119,9  120,8  119,3 120,3
4. kvartal 2001  120,5  123,5  122,1  3120,5  121,5  120,2 3121,7
1. kvartal 2002  121,1  123,8  122,8 3 121,8  121,9  120,9 3122,6
2. kvartal 2002  122,6  123,8  124,1 3 122,7  123,9  122,0 3123,9
3. kvartal 2002  127,3  127,2  128,9 3 126,7  128,0  126,0 3127,3
4. kvartal 20023  127,9  129,8  129,0  126,9  128,2  126,0 128,7
1  Utbetalt avtalt lønn ved utgangen av kvartalet.
2  Eksklusive virksomheter i offentlig sektor med innrapportering av lønn til Arbeids- og administrasjonsdepartementet for ansatte i staten og til Kommunenes Sentralforbund for ansatte i kommunene.
3  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller