Statistisk sentralbyrå


Lønnsindeks, kvartalsvis

1   Indeks for gjennomsnittlig månedsfortjeneste i alt1 i industri, olje- og gassutvinning og bergverksdrift, bygge- og anleggsvirksomhet, samferdsel2, varehandel, forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift og kraftforsyning. 1. kvartal 1998=100
  Industri Olje- og gassutvinning og bergverksdrift Bygge- og anleggsvirksomhet Samferdsel2 Varehandel Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift Kraftforsyning
1. kvartal 1998  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
2. kvartal 1998  101,4  102,1  102,1  101,2  103,3  102,0  101,0
3. kvartal 1998  103,5  105,9  103,2  104,1  104,5  104,2  103,0
4. kvartal 1998  106,0  109,4  106,7  105,5  106,7  105,3  103,7
               
1. kvartal 1999  106,3  107,8  106,5  106,9  106,9  106,1  104,3
2. kvartal 1999  107,4  108,7  107,3  107,0  108,7  107,7  105,2
3. kvartal 1999  108,3  110,4  108,4  108,4  109,4  109,8  107,2
4. kvartal 1999  110,2  112,4  111,4  110,2  110,2  110,8  108,1
               
1. kvartal 2000  110,7  112,7  111,4  110,8  110,6  110,9  108,9
2. kvartal 2000  111,6  113,2  112,4  111,6  112,9  112,7  110,1
3. kvartal 2000  112,8  116,1  113,2  113,8  114,1  114,2  112,5
4. kvartal 2000  114,9  119,2  116,4  115,6  115,2  115,3  113,8
               
1. kvartal 2001  115,6  123,5  116,7  116,7  116,5  116,6  115,1
2. kvartal 2001  116,5  121,3  117,7  118,0  118,2  117,8  116,5
3. kvartal 2001  118,2  124,8  117,8  119,6  122,1  119,2  119,2
4. kvartal 20013  120,0  127,6  121,2  121,3  122,6  120,3  120,1
               
1. kvartal 20023  120,9  136,6  121,7  122,7  123,4  121,7  121,5
2. kvartal 20023  122,2  134,5  122,8  124,3  125,5  123,3  123,1
3. kvartal 20023  124,1  135,2  124,1  126,2  128,1  126,0  125,9
1  Månedsfortjeneste omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, provisjon og lignende.
2  Eksklusive virksomheter i offentlig sektor med innrapportering av lønn til Arbeids- og administrasjonsdepartementet for ansatte i staten og til Kommunenes Sentralforbund for ansatte i kommunene.
3  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller