Statistisk sentralbyrå


Lønnsindeks, kvartalsvis

4   Endring i utbetalt avtalt lønn1 fra tilsvarende kvartal året før, etter næringshovedområde. Prosent
  Industri Olje- og gass-
utvinning og
bergverksdrift
Bygge- og
anleggsvirksomhet
Samferdsel2 Varehandel Forretningsmessig
tjenesteyting og
eiendomsdrift
Kraftforsyning
1. kvartal 1999 6,9 7,1 7,3 6,9 6,9 6,9 4,7
2. kvartal 1999 5,4 6,7 4,9 5,4 5,2 4,8 4,7
3. kvartal 1999 4,8 2,5 4,8 4,6 3,0 3,2 4,6
4. kvartal 1999 4,7 2,9 4,8 3,7 2,7 3,8 4,7
1. kvartal 2000 3,9 2,8 4,7 3,6 2,7 3,6 5,0
2. kvartal 2000 4,3 2,8 4,7 3,7 3,2 3,5 5,3
3. kvartal 2000 4,3 5,0 4,3 4,4 6,2 4,8 5,6
4. kvartal 2000 4,2 6,8 4,3 4,6 6,2 4,5 5,7
1. kvartal 2001 4,6 6,6 4,6 4,9 6,1 4,3 5,8
2. kvartal 2001 4,2 6,0 4,6 4,7 5,4 4,4 5,8
3. kvartal 2001 4,3 5,8 4,6 4,9 4,4 4,9 5,8
4. kvartal 20013 4,3 5,4 4,5 4,9 4,4 4,7 5,5
1. kvartal 20023 4,4 5,4 4,5 4,9 4,5 4,6 5,4
2. kvartal 20023 4,5 5,4 4,5 5,0 5,0 4,8 5,4
1  Utbetalt avtalt lønn ved utgangen av kvartalet.
2  Eksklusive virksomheter i offentlig sektor med innrapportering av lønn til Arbeids- og administrasjonsdepartementet for ansatte i staten og til Kommunenes Sentralforbund for ansatte i kommunene.
3  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller