Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk, ansatte i kultur, underholdning og fritid

2 Heltidsansatte i kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter1. Gjennomsnittlig månedslønn, etter næringsgruppe 2010-2011. Kroner2 og endring i prosent
Næring Ansatte med i undersøkelsen Månedslønn Endring i prosent Avtalt lønn Endring i prosent
2010 2011 2010 2011 2010-2011 2010 2011 2010-2011
      Kroner   Kroner
Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter i alt 7 578 7 993 34 600 35 700 3,2 33 900 35 000 3,2
Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 1 727 1 752 34 900 37 000 6,0 34 400 36 500 6,1
Drift av biblioteker, arkiver, muséer og annen kulturell virksomhet 1 584 1 562 33 800 35 400 4,7 33 600 35 300 5,1
Lotteri- og totalisatorspill  663  639 36 200 39 600 9,4 35 400 38 200 7,9
Sport- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 3 604 4 040 34 500 34 600 0,3 33 500 33 700 0,6
1  Standard for næringsgruppering.
2  Alle lønnstall er runda av til nærmaste hundre kroner.

Standardtegn i tabeller