Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk, ansatte i kultur, underholdning og fritid

1 Ansatte i kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter1. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent per 1. oktober 2010 og 2011. Kroner2 og endring i prosent
Kjønn og arbeidstid Ansatte med i undersøkelsen Månedslønn Endring i prosent
2010 2011 2010 2011 2010-2011
      Kroner
Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter i alt 13 043 13 500 33 300 34 500 3,6
Heltidsansatte 7 578 7 993 34 600 35 700 3,2
Deltidsansatte 5 465 5 507 27 800 29 200 5,0
           
Menn 5 777 5 941 36 000 36 900 2,5
Heltidsansatte 4 068 4 169 37 200 37 800 1,6
Deltidsansatte 1 709 1 772 28 600 30 400 6,3
           
Kvinner 7 266 7 559 30 600 32 200 5,2
Heltidsansatte 3 510 3 824 31 600 33 300 5,4
Deltidsansatte 3 756 3 735 27 400 28 600 4,4
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  Alle lønnstall er avrundet av til nærmeste hundre kroner.

Standardtegn i tabeller