Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk, ansatte i kultur, underholdning og fritid

4 Ansatte i kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter1. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent per 1. oktober 2008 og 2009. Kroner2 og endring i prosent [Rettet 26. april 2010]
Kjønn og arbeidstid Ansatte med i undersøkelsen Månedslønn Endring i prosent
2008 2009 2008 2009 2008-2009
      Kroner
Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter i alt4 12 768 12 689 31 700 32 300 1,9
Heltidsansatte 7 037 7 362 33 200 33 600 1,2
Deltidsansatte3 5 731 5 327 26 300 26 900 2,3
           
Menn4 5 782 5 597 34 500 34 900 1,2
Heltidsansatte 3 945 3 966 35 700 36 000 0,8
Deltidsansatte3 1 837 1 631 27 900 27 600 -1,1
           
Kvinner4 6 986 7 092 28 700 29 700 3,5
Heltidsansatte 3 092 3 396 30 000 30 700 2,3
Deltidsansatte3 3 894 3 696 25 400 26 600 4,7
1  Standard for næringsgruppering.
2  Alle lønnstall er avrundet til nærmeste hundre kroner.
3  Tallene er rettet 6. april 2010.
4  Tallene er rettet 26. april 2010.

Standardtegn i tabeller