Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk, ansatte i kultur, underholdning og fritid

3 Heltidsansatte i kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter1. Gjennomsnittlig månedslønn, etter yrkesgruppe2 og kjønn per 1. oktober 2008. Kroner3
Yrkesgruppe og kjønn Ansatte med i undersøkelsen Månedslønn Overtidsgodtgjørelse
I alt Avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus
    Kroner
Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter i alt 7 037 33 200 32 300  200  700  500
Av dette            
Lederyrker  940 42 900 41 800  100 1 100  200
Av dette            
Administrerende direktører  160 49 500 48 400 0 1 100 0
Ledere i små bedrifter  235 37 800 37 200  100  500  100
Akademiske yrker 1 645 34 200 33 700  400  100  400
Høgskoleyrker 2 390 34 400 32 900  200 1 300  600
Kontoryrker  751 26 600 26 300  200  200  400
Håndverkere  370 27 800 27 600  200  100  800
Menn 3 945 35 700 34 500  300  900  600
Av dette            
Lederyrker  576 45 500 44 400  100 1 000  200
Akademiske yrker  918 35 200 34 600  500  100  500
Høgskoleyrker 1 521 37 200 35 100  300 1 800  700
Kvinner 3 092 30 000 29 500  200  400  400
Av dette            
Lederyrker  364 39 000 37 900 0 1 200  200
Akademiske yrker  727 32 800 32 500  300 0  300
Høgskoleyrker  869 29 600 29 100  100  400  400
1  Standard for næringsgruppering.
2  Standard for yrkesklassifisering.
3  Alle lønnstall er avrundet til nærmeste 100 kroner.

Standardtegn i tabeller