Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk, ansatte i kultur, underholdning og fritid

2 Heltidsansatte i kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter1. Gjennomsnittlig månedslønn, etter yrkesgruppe2 og kjønn per 1. oktober 2009. Kroner3
Yrkesgruppe og kjønn Ansatte med i undersøkelsen Månedslønn Overtidsgodtgjørelse
I alt Avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus
    Kroner
Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter i alt 7 362 33 600 32 800  300  500  500
Av dette            
Lederyrker  983 43 500 42 600  100  800  200
Av dette            
Administrerende direktører  146 50 200 48 100  200 1 900 0
Ledere i små bedrifter  336 39 100 38 500  100  500 0
Akademiske yrker 1 622 35 800 35 300  500 0  400
Høgskoleyrker 2 467 34 300 32 900  300 1 100  600
Kontoryrker  815 27 300 26 800  400  100  500
Håndverkere  355 28 900 28 600  300 0  900
Menn            
Av dette 3 966 36 000 34 900  300  800  600
Lederyrker  592 46 300 45 300  100  900  200
Akademiske yrker  910 36 700 36 000  600 0  500
Høgskoleyrker 1 452 36 900 34 900  300 1 700  800
Kvinner            
Av dette 3 396 30 700 30 200  300  200  300
Lederyrker  391 39 000 38 400  100  600  100
Akademiske yrker  712 34 700 34 300  400 0  300
Høgskoleyrker 1 015 30 600 30 100  200  300  300
1  Standard for næringsgruppering.
2  Standard for yrkesklassifisering.
3  Alle lønnstall er avrundet til nærmeste hundre kroner.

Standardtegn i tabeller