Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk, ansatte i kultur, underholdning og fritid

1 Heltidsansatte i kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter1. Gjennomsnittlig månedslønn, etter næringsgruppe. 2008-2009. Kroner2 og endring i prosent
Næringsgruppe Ansatte med i undersøkelsen Månedslønn Månedslønn Endring i prosent
2008 2009 2008 2009 2008-2009
      Kroner
Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter i alt 7 037 7 362 33 200 33 600 1,2
Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 1 871 1 828 32 500 33 300 2,5
Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturellvirksomhet 1 440 1 544 31 100 32 200 3,5
Lotteri- og totalisatorspill  650  611 34 100 34 700 1,8
Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 3 076 3 379 34 200 34 100 -0,3
1  Standard for næringsgruppering.
2  Alle lønnstall er avrundet til nærmeste 100 kroner.

Standardtegn i tabeller